Słowa kluczowe języka C#

Słowa kluczowe to wstępnie zdefiniowane, zastrzeżone identyfikatory, które mają specjalne znaczenie dla kompilatora. Nie można ich używać jako identyfikatorów w programie, chyba że zawierają @ one prefiks. Na przykład jest @if prawidłowym identyfikatorem, ale nie dlatego, if że jest if słowem kluczowym.

Pierwsza tabela w tym temacie zawiera listę słów kluczowych, które są identyfikatorami zarezerwowanym w dowolnej części programu w języku C#. Druga tabela w tym temacie zawiera kontekstowe słowa kluczowe w języku C#. Kontekstowe słowa kluczowe mają specjalne znaczenie tylko w ograniczonym kontekście programu i mogą być używane jako identyfikatory poza tym kontekstem. Ogólnie rzecz biorąc, nowe słowa kluczowe są dodawane do języka C#, są dodawane jako kontekstowe słowa kluczowe, aby uniknąć łamania programów napisanych we wcześniejszych wersjach.

Kontekstowe słowa kluczowe

Kontekstowe słowo kluczowe służy do zapewnienia określonego znaczenia w kodzie, ale nie jest to słowo zastrzeżone w języku C#. Niektóre kontekstowe słowa kluczowe, takie jak i , mają specjalne partial znaczenie w co najmniej dwóch where kontekstach.

Zobacz też