default (odwołanie w C#)default (C# Reference)

default Słowo kluczowe może być używane na dwa sposoby:The default keyword can be used in two ways:

Zobacz takżeSee also