in (odwołanie w C#)in (C# Reference)

in — Słowo kluczowe jest używana w kontekstach cztery:The in keyword is used in four contexts:

Zobacz takżeSee also