try-catch-finally (odwołanie w C#)

Typowe użycie funkcji i razem to uzyskiwanie i używanie zasobów w bloku, radzenie sobie z wyjątkowej sytuacji w bloku i zwalnianie zasobów catch finally w try catch finally bloku.

Aby uzyskać więcej informacji i przykłady ponownego zgłaszania wyjątków, zobacz try-catch i Throwing Exceptions ( Zgłaszanie wyjątków). Aby uzyskać więcej informacji na temat finally bloku, zobacz try-finally.

Przykład

public class EHClass
{
  void ReadFile(int index)
  {
    // To run this code, substitute a valid path from your local machine
    string path = @"c:\users\public\test.txt";
    System.IO.StreamReader file = new System.IO.StreamReader(path);
    char[] buffer = new char[10];
    try
    {
      file.ReadBlock(buffer, index, buffer.Length);
    }
    catch (System.IO.IOException e)
    {
      Console.WriteLine("Error reading from {0}. Message = {1}", path, e.Message);
    }
    finally
    {
      if (file != null)
      {
        file.Close();
      }
    }
    // Do something with buffer...
  }
}

specyfikacja języka C#

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję instrukcji try w specyfikacji języka C#.

Zobacz też