using (odwołanie w C#)

Słowo using kluczowe ma trzy główne zastosowania:

  • Instrukcja using definiuje zakres, na końcu którego obiekt zostanie usunięty.
  • Dyrektywa using tworzy alias dla przestrzeni nazw lub importuje typy zdefiniowane w innych przestrzeniach nazw.

Zobacz też