using (odwołanie w C#)using (C# Reference)

using — Słowo kluczowe ma trzy główne zastosowań:The using keyword has three major uses:

Zobacz takżeSee also