Konstrukcja programu C#Inside a C# program

Sekcja omawia ogólną strukturę C# programu i zawiera standard "Hello, World!"The section discusses the general structure of a C# program, and includes the standard "Hello, World!" przyklad.example.

W tej sekcjiIn this section

specyfikacja języka C#C# language specification

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#.For more information, see the C# Language Specification. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Zobacz takżeSee also