Windows Presentation FoundationWindows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation (WPF) zapewnia deweloperom ujednolicony model programowania do tworzenia aplikacji klasycznych dla przedsiębiorstw w systemie Windows.Windows Presentation Foundation (WPF) provides developers with a unified programming model for building line-of-business desktop applications on Windows.