.NET Framework Client Profile

Profil klienta .NET jest podzbiorem zestawu .NET Framework, który został dostarczony z programem .NET Framework 4 i wcześniejszymi wersjami i został zoptymalizowany pod kątem aplikacji klienckich. Program .NET Framework to platforma deweloperska dla platform Windows, Windows Phone i Microsoft Azure udostępnia zarządzane środowisko wykonywania aplikacji oraz bibliotekę .NET Framework klas. Program .NET Framework 4 i starsze wersje zapewniały dwie opcje wdrażania: pełne .NET Framework i profil klienta. Program Client Profile umożliwiał szybsze wdrażanie i tworzenie mniejszych pakietów instalacyjnych aplikacji, niż pełny program .NET Framework.

Począwszy od wersji .NET Framework 4.5, profil klienta został wycofany i dostępny jest tylko pełny pakiet redystrybucyjne. Optymalizacje zapewniane przez program .NET Framework 4.5, takie jak mniejszy rozmiar pobierania i szybsze wdrażanie, wyeliminowały potrzebę oddzielnego pakietu wdrożeniowego. Pojedynczy pakiet redystrybucyjny usprawnia proces instalacji i upraszcza opcje wdrażania aplikacji.

Jeśli jednak aplikacja jest ukierunkowana na program .NET Framework 4 lub 3.5 i chcesz dowiedzieć się więcej o profilu klienta i czasie jego używania, zobacz profil klienta usługi .NET Framework w dokumentacji programu .NET Framework 4.

Podczas instalowania wersji .NET Framework 4.5 profil klienta programu .NET Framework 4 jest aktualizowany do pełnej wersji .NET Framework. Aby uzyskać informacje o instalowaniu .NET Framework 4.5, zobacz Instalowanie .NET Framework dla deweloperów.

Zobacz też