Wymagania systemowe programu .NET framework.NET Framework system requirements

Tabele w tym temacie dostarczają wymagań sprzętowych, systemu operacyjnego i wymagania programowe dotyczące następujących wersji programu .NET Framework:The tables in this topic provide the hardware, operating system, and software requirements for the following .NET Framework versions:

 • .NET framework 4.5 i jego wydania punktowe (4.5.1 i 4.5.2)..NET Framework 4.5 and its point releases (4.5.1 and 4.5.2).
 • .NET framework 4.6 i jego wydania punktowe (4.6.1 i 4.6.2)..NET Framework 4.6 and its point releases (4.6.1 and 4.6.2).
 • .NET framework 4.7 i jego wydania punktowe (4.7.1 i 4.7.2)..NET Framework 4.7 and its point releases (4.7.1 and 4.7.2).
 • .NET Framework 4.8.NET Framework 4.8

Aby uzyskać informacji na temat wersji programu .NET Framework wcześniejszych niż .NET Framework 4.5, zobacz wersje programu .NET Framework i zależności.For information on .NET Framework versions earlier than .NET Framework 4.5, see .NET Framework versions and dependencies.

Środowisk deweloperskich, umożliwiające tworzenie aplikacji dla programu .NET Framework mają oddzielny zestaw wymogów.Development environments that enable you to develop apps for the .NET Framework have a separate set of requirements.

Ważne

Wszystkie wersje programu .NET Framework od .NET Framework 4 są aktualizacje w miejscu, dlatego tylko wersji 4.x pojedynczego mogą być obecne w systemie.All .NET Framework versions since .NET Framework 4 are in-place updates, so only a single 4.x version can be present on a system. Ponadto określonej wersji programu .NET Framework są wstępnie zainstalowane w niektórych wersjach systemów operacyjnych Windows.In addition, particular versions of the .NET Framework are pre-installed on some versions of the Windows operating system. Oznacza to, że:This means that:

 • W przypadku nowszej wersji 4.x już zainstalowane na komputerze, nie można zainstalować starszej wersji 4.x.If there's a later 4.x version installed on the machine already, you can't install a previous 4.x version.
 • Jeśli system operacyjny jest wstępnie zainstalowany, z określoną wersą .NET Framework, nie można zainstalować starszej wersji 4.x na tym samym komputerze.If the OS comes pre-installed with a particular .NET Framework version, you can't install a previous 4.x version on the same machine.
 • Po zainstalowaniu nowszej wersji, nie trzeba najpierw odinstalować poprzednią wersję.If you install a later version, you don't have to first uninstall the previous version.

Aby uzyskać informacje dotyczące pobierania i łącza, zobacz Instalowanie programu .NET Framework dla deweloperów.For download information and links, see Install the .NET Framework for developers.

Aby uzyskać informacje na temat cyklu pomocy technicznej wersji programu .NET Framework, zobacz zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.For information on the support lifecycle of .NET Framework versions, see Microsoft Support Lifecycle.

Wymagania sprzętoweHardware requirements

ProcesorProcessor 1 GHz1 GHz
RAMRAM 512 MB512 MB
Ilość miejsca na dysku (minimum)Disk space (minimum)
32-bitowa32-bit 4.5 GB4.5 GB
64-bitowy64-bit 4.5 GB4.5 GB

Wymagania dotyczące instalacjiInstallation requirements

.NET Framework wymaga uprawnień administratora do instalacji.The .NET Framework requires administrator privileges for installation. Jeśli nie masz uprawnienia administratora na komputerze, na którym chcesz zainstalować program .NET Framework, skontaktuj się z administratorem sieci.If you don't have administrator rights to the computer where you'd like to install the .NET Framework, contact your network administrator.

Obsługiwane systemy operacyjne klientaSupported client operating systems

System operacyjnyOperating system Obsługiwane wersjeSupported editions Wstępnie zainstalowane w systemie operacyjnymPreinstalled with the OS Do zainstalowania osobnoInstallable separately
Usługa Windows Update 10 maja 2019 r.Windows 10 May 2019 Update 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit .NET Framework 4.8.NET Framework 4.8 --
Usługa Windows Update 10 października 2018 r.Windows 10 October 2018 Update 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit .NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Usługa Windows Update 10 kwietnia 2018 r.Windows 10 April 2018 Update 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit .NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Windows 10 Fall Creators UpdateWindows 10 Fall Creators Update 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit .NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Windows 10 Creators UpdateWindows 10 Creators Update 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit .NET framework 4.7.NET Framework 4.7 .NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10Windows 10 Anniversary Update 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit .NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2 .NET framework 4.7.NET Framework 4.7

.NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Usługa Windows Update 10 listopadaWindows 10 November Update 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit .NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2
Windows 10Windows 10 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit .NET Framework 4.6.NET Framework 4.6 .NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2
Windows 8.1Windows 8.1 32-bitowy, 64-bitowych i ARM32-bit, 64-bit, and ARM .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 .NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

.NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

.NET framework 4.7.NET Framework 4.7

.NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Windows 8Windows 8 32-bitowy, 64-bitowych i ARM32-bit, 64-bit, and ARM .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5 .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1

.NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

.NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit -- Program .NET Framework 4.NET Framework 4

.NET Framework 4.5.NET Framework 4.5

.NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1

.NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

.NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

.NET framework 4.7.NET Framework 4.7

.NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Windows Vista z dodatkiem SP2Windows Vista SP2 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit -- Program .NET Framework 4.NET Framework 4

.NET Framework 4.5.NET Framework 4.5

.NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1

.NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6
Windows XPWindows XP 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit -- Program .NET Framework 4.NET Framework 4

Uwagi:Notes:

 • .NET Framework wymaga w systemach Windows 7, Windows 7 z dodatkiem SP1.On Windows 7 systems, the .NET Framework requires Windows 7 SP1. Jeśli jesteś w systemie Windows 7 i nie został jeszcze zainstalowany dodatek Service Pack 1, należy to zrobić przed zainstalowaniem programu .NET Framework.If you're on Windows 7 and haven't yet installed Service Pack 1, you need to do so before installing the .NET Framework.

 • .NET framework 4.5 jest obsługiwana w środowisku preinstalacji Windows (Windows PE)..NET Framework 4.5 is supported on the Windows Preinstallation Environment (Windows PE). Nie wszystkie funkcje są obsługiwane w środowisku Windows PE.Not all features are supported on Windows PE.

 • .NET framework 4 obsługuje również platformie IA64..NET Framework 4 also supports the IA64 platform.

 • Dla wszystkich platform zaleca się uaktualnienie do najnowszego dodatku Service Pack dla Windows i zainstaluj dostępne aktualizacje krytyczne witryny Windows Update do zapewnienia najlepszej zgodności i zabezpieczeń.For all platforms, we recommend that you upgrade to the latest Windows Service Pack and install critical updates available from the Windows Update website to ensure the best compatibility and security.

 • W 64-bitowych systemach operacyjnych, program .NET Framework obsługuje zarówno przez środowisko WOW64 (32-bitowe przetwarzanie na komputerze 64-bitowym) i | natywne 64-bitowe przetwarzanie.On 64-bit operating systems, the .NET Framework supports both WOW64 (32-bit processing on a 64-bit machine) and| native 64-bit processing.

Obsługiwane systemy operacyjne serweraSupported server operating systems

System operacyjnyOperating system Obsługiwane wersjeSupported editions Wstępnie zainstalowane w systemie operacyjnymPreinstalled with the OS Do zainstalowania osobnoInstallable separately
Windows Server 2019Windows Server 2019 64-bitowy64-bit .NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
W systemie Windows Server w wersji 1809Windows Server, version 1809 64-bitowy64-bit .NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
W systemie Windows Server w wersji 1803Windows Server, version 1803 64-bitowy64-bit .NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
W systemie Windows Server w wersji 1709Windows Server, version 1709 64-bitowy64-bit .NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2
Windows Server 2016Windows Server 2016 64-bitowy64-bit .NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2 .NET framework 4.7.NET Framework 4.7

.NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2 64-bitowy64-bit .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1 .NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

.NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

.NET framework 4.7.NET Framework 4.7

.NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Windows Server 2012 (wydanie 64-bitowe)Windows Server 2012 (64-bit edition) 64-bitowy64-bit .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5 .NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1

.NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

.NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

.NET framework 4.7.NET Framework 4.7

.NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1 64-bitowy64-bit -- Program .NET Framework 4.NET Framework 4

.NET Framework 4.5.NET Framework 4.5

.NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1

.NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

.NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

.NET framework 4.7.NET Framework 4.7

.NET Framework 4.7.1.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.2.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8
Windows Server 2008 SP2Windows Server 2008 SP2 32-bitowych i 64-bitowych32-bit and 64-bit -- Program .NET Framework 4.NET Framework 4

.NET Framework 4.5.NET Framework 4.5

.NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1

.NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

Uwagi:Notes:

 • Windows Server 2012Windows Server 2012 obejmuje .NET Framework 4.5, więc nie trzeba go zainstalować osobno.includes .NET Framework 4.5, so you don't have to install it separately. Podobnie Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 zawiera programu .NET Framework 4.5.1.Similarly, Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 includes .NET Framework 4.5.1.

 • .NET Framework ma ograniczoną obsługę roli Server Core z systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 lub nowszym.The .NET Framework has limited support for the Server Core Role with Windows Server 2008 R2 SP1 or later. Zobacz funkcje platformy .NET Core serwera listę nieobsługiwanych interfejsów API.See Server Core .NET Functionality for a list of unsupported APIs.

 • .NET Framework nie jest obsługiwana w systemie Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorem Itanium.The .NET Framework isn't supported on Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems.

 • W systemie Windows Server 2008 SP2 .NET Framework nie jest obsługiwane w roli Server Core.On Windows Server 2008 SP2, the .NET Framework is not supported in the Server Core Role.

 • Dla wszystkich platform zaleca się uaktualnienie do najnowszego dodatku Service Pack dla Windows i krytycznych aktualizacji dostępnych witryny Windows Update do zapewnienia najlepszej zgodności i zabezpieczeń.For all platforms, we recommend that you upgrade to the latest Windows Service Pack and critical updates available from the Windows Update website to ensure the best compatibility and security. Instalacja najnowszego dodatku Service Pack dla Windows może być wymagane w niektórych systemach operacyjnych.Installation of the latest Windows Service Pack may be required on some operating systems.

 • W 64-bitowych systemach operacyjnych .NET Framework obsługuje zarówno przez środowisko WOW64 (32-bitowe przetwarzanie na komputerze 64-bitowym) i natywnych 64-bitowe przetwarzanie.On 64-bit operating systems, the .NET Framework supports both WOW64 (32-bit processing on a 64-bit machine) and native 64-bit processing.

Zobacz takżeSee also