Instalowanie .NET Framework 3.5 w Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8

Może być konieczne uruchomienie aplikacji w wersji .NET Framework 3.5 w Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8. Możesz również użyć tych instrukcji dla wcześniejszych wersji Windows.

Pobieranie instalatora offline

Instalator trybu offline .NET Framework 3.5 SP1 jest dostępny na stronie pobierania .NET Framework 3.5 SP1 i jest dostępny dla wersji Windows przed Windows 10.

Instalowanie .NET Framework 3.5 na żądanie

Jeśli spróbujesz uruchomić aplikację, która wymaga .NET Framework 3.5, może zostać wyświetlone następujące okno dialogowe konfiguracji. Wybierz pozycję Zainstaluj tę funkcję, aby włączyć .NET Framework 3.5. Ta opcja wymaga połączenia internetowego.

Screenshot of the .NET Framework installation dialog.

Dlaczego pojawia się to wyskakujące okienko?

.NET Framework jest tworzony przez firmę Microsoft i zapewnia środowisko do uruchamiania aplikacji. Dostępne są różne wersje. Wiele firm opracowuje swoje aplikacje do uruchamiania przy użyciu .NET Framework, a te aplikacje są przeznaczone dla określonej wersji. Jeśli zobaczysz to wyskakujące okienko, próbujesz uruchomić aplikację, która wymaga .NET Framework w wersji 3.5, ale ta wersja nie jest zainstalowana w systemie.

Włączanie .NET Framework 3.5 w Panel sterowania

Możesz włączyć .NET Framework 3.5 za pośrednictwem Windows Panel sterowania. Ta opcja wymaga połączenia internetowego.

  1. Naciśnij klawisz Screenshot of the Windows key logo. Windows na klawiaturze, wpisz "Windows Funkcje", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Włączanie lub wyłączanie funkcji Windows.

  2. Zaznacz pole wyboru .NET Framework 3.5 (obejmuje platformę .NET 2.0 i 3.0), wybierz przycisk OK i uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit.

    Screenshot showing installation of .NET with the control panel.

    Nie musisz wybierać elementów podrzędnych dla Windows Communication Foundation (WCF) aktywacji HTTP i Windows Communication Foundation (WCF) aktywacji innej niż HTTP, chyba że jesteś administratorem dewelopera lub serwera, który wymaga tej funkcji.

Rozwiązywanie problemów z instalacją programu .NET Framework 3.5

Podczas instalacji może wystąpić błąd 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f lub 0x800F0922, w którym przypadku odnosi się do błędu instalacji .NET Framework 3.5: 0x800f0906, 0x800f0907 lub 0x800f081f, aby zobaczyć, jak rozwiązać te problemy.

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu z instalacją lub nie masz połączenia internetowego, możesz spróbować zainstalować go przy użyciu nośnika instalacyjnego Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie .NET Framework 3.5 przy użyciu obsługi obrazów wdrażania i zarządzania (DISM). Jeśli używasz Windows 7, Windows 8.1, najnowszej wersji Windows 10 lub Windows 11, ale nie masz nośnika instalacyjnego, utwórz aktualny nośnik instalacyjny tutaj: Utwórz nośnik instalacyjny dla Windows. Dodatkowe informacje o funkcjach Windows 11 i Windows 10 na żądanie: funkcje na żądanie.

Ostrzeżenie

Jeśli nie korzystasz z Windows Update jako źródła do instalowania .NET Framework 3.5, musisz upewnić się, że ściśle używać źródeł z tej samej odpowiadającej Windows wersji systemu operacyjnego. Użycie źródeł z innej wersji systemu operacyjnego Windows spowoduje zainstalowanie niezgodnej wersji .NET Framework 3.5 lub spowodowanie niepowodzenia instalacji, pozostawiając system w stanie nieobsługiwanym i nieusługalnym.