Zabezpieczenia w programowaniu sieciowymSecurity in network programming

System.NetKlasy przestrzeni nazw .NET Framework zapewniają wbudowaną obsługę popularnych mechanizmów uwierzytelniania aplikacji internetowych i .NET Framework uprawnień dostępu do kodu.The .NET Framework System.Net namespace classes provide built-in support for popular Internet application authentication mechanisms and for .NET Framework code access permissions.

W tej sekcjiIn this section

Transport Layer Security (TLS) — najlepsze rozwiązania z .NET FrameworkTransport Layer Security (TLS) best practices with .NET Framework
Opisuje najlepsze rozwiązania TLS z .NET Framework.Describes TLS best practices with the .NET Framework.

Używanie protokołu Secure Sockets LayerUsing Secure Sockets Layer
Opisuje sposób korzystania z połączeń SSL (SSL).Describes how to use Secure Sockets Layer (SSL) connections.

Uwierzytelnianie internetoweInternet Authentication
Opisuje sposób używania metod uwierzytelniania HTTP do nawiązywania uwierzytelnionych połączeń z serwerami HTTP.Describes how to use HTTP authentication methods to establish authenticated connections to HTTP servers.

Internet i uprawnienia gniazdWeb and Socket Permissions
Opisuje sposób ustawiania zabezpieczeń dostępu kodu dla aplikacji korzystających z połączeń internetowych.Describes how to set code access security for applications that use Internet connections.

Programowanie dla sieci w programie .NET FrameworkNetwork Programming in the .NET Framework
Wprowadza klasy w System.Net System.Net.Sockets przestrzeni nazw i.Introduces the classes in the System.Net and System.Net.Sockets namespaces.