Cert2spc.exe (Narzędzie testowe certyfikatów wydawców oprogramowania)

Narzędzie testowe certyfikatów wydawców oprogramowania tworzy certyfikat wydawcy oprogramowania (SPC) z co najmniej jednego certyfikatu X.509. Cert2spc.exe służy tylko do celów testowych. Prawidłowy SPC można uzyskać od urzędu certyfikacji, np. VeriSign lub Thawte. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia certyfikatów X.509, zobaczMakecert.exe (Narzędzie do tworzenia certyfikatów).

To narzędzie jest instalowane automatycznie z programem Visual Studio. Aby uruchomić narzędzie, użyj programu Visual Studio wiersz polecenia dla deweloperów lub Visual Studio Developer PowerShell.

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

Składnia

cert2spc cert1.cer | crl1.crl [... certN.cer | crlN.crl] outputSPCfile.spc  

Parametry

Argument Opis
certN.cer Nazwa certyfikatu X.509 do zawarcia w pliku SPC. Można określić wiele nazw i oddzielić je spacjami.
crlN.crl Nazwa listy odwołania certyfikatów X.509 do zawarcia w pliku SPC. Można określić wiele nazw i oddzielić je spacjami.
outputSPCfile.spc Nazwa obiektu PKCS #7, który zawiera certyfikaty X.509.
Opcja Opis
/? Wyświetla składnię polecenia i opcje narzędzia.

Przykłady

Następujące polecenie tworzy serwer SPC z usługi myCertificate.cer i umieszcza go w .mySPCFile.spc

cert2spc myCertificate.cer mySPCFile.spc  

Następujące polecenie tworzy SPC z i oneCertificate.certwoCertificate.ceri umieszcza je w mySPCFile.spc.

cert2spc oneCertificate.cer twoCertificate.cer mySPCFile.spc  

Zobacz też