Formaty metadanych

Windows Program Communication Foundation (WCF) obsługuje formaty metadanych w poniższej tabeli.

Specyfikacje i użycie metadanych

Protokół Specyfikacja i użycie
WSDL 1.1 Web Services Description Language (WSDL) 1.1

WCF używa Web Services Description Language (WSDL) do opisywania usług.
schemat XML Schemat XML — część 2: typy danych w drugiej wersji i schemat XML — część 1: struktury — wydanie drugie

Program WCF używa schematu XML do opisywania typów danych używanych w komunikatach.
Zasady WS Zasady usług sieci Web 1.2 — framework (WS-Policy)

Zasady usług sieci Web 1.5 — framework

Program WCF używa specyfikacji WS-Policy 1.2 lub 1.5 z potwierdzeniami specyficznymi dla domeny do opisywania wymagań i możliwości usługi.
Załączniki zasad WS Zasady usług sieci Web 1.2 — załącznik (WS-PolicyAttachment)

Program WCF implementuje WS-Policy załączników w celu dołączania wyrażeń zasad w różnych zakresach WSDL.
WS Metadata Exchange Web Services Metadata Exchange (WS-MetadataExchange) w wersji 1.1

WCF implementuje WS-MetadataExchange do pobierania schematu XML, WSDL i WS-Policy.
Powiązanie adresowania WS dla języka WSDL Adresowanie usług sieci Web 1.0 — powiązanie WSDL

Program WCF implementuje WS-Addressing dla języka WSDL w celu dołączania informacji adresowania w pliku WSDL.

Zobacz też