Używanie metadanych

Metadane usługi zawierają czytelny dla maszyny opis usługi. Metadane usługi zawierają opisy punktów końcowych usługi, powiązań, kontraktów, operacji i komunikatów. Metadanych usługi można używać do różnych celów, w tym automatycznego generowania klienta na potrzeby korzystania z usługi, implementowania opisu usługi i dynamicznego aktualizowania powiązania dla klienta.

W tej sekcji

Opis wygenerowanego kodu klienta
Opisuje różne klasy i interfejsy generowane Svcutil.exe narzędzie.

Instrukcje: pobieranie metadanych i implementowanie zgodnej usługi
Pokazuje, jak pobierać metadane przy użyciu Svcutil.exe i implementować zgodną usługę.

Generowanie klienta programu WCF na podstawie metadanych usługi
Przedstawia sposób pobierania metadanych przy użyciu Svcutil.exe i generowania klienta Windows Communication Foundation (WCF).

Zobacz też