F#łączoną

Dowiedz się, F# jak napisać dowolną aplikację przy użyciu języka programowania na platformie .NET.