Odwołanie (LINQ to XML)

Ten artykuł zawiera linki do LINQ to XML referencyjnych.

Aby uzyskać dokumentację referencyjną LINQ to XML klas, zobacz System.Xml.Linq .

Aby uzyskać dokumentację referencyjną dotyczącą metod rozszerzeń, które ułatwiają weryfikowanie drzew XML względem pliku XSD, zobacz System.Xml.Schema.Extensions .

Aby uzyskać dokumentację referencyjną dotyczącą metod rozszerzeń, które umożliwiają ocenę zapytań XPath w drzewie XML, zobacz System.Xml.XPath.Extensions .

Zobacz też