Przykładowy plik XML: typowe zamówienie zakupu (LINQ to XML)

Poniższy plik XML jest używany w różnych przykładach w LINQ to XML dokumentacji. Ten plik jest typowym zamówieniem zakupu.

PurchaseOrder.xml

<?xml version="1.0"?>
<PurchaseOrder PurchaseOrderNumber="99503" OrderDate="1999-10-20">
 <Address Type="Shipping">
  <Name>Ellen Adams</Name>
  <Street>123 Maple Street</Street>
  <City>Mill Valley</City>
  <State>CA</State>
  <Zip>10999</Zip>
  <Country>USA</Country>
 </Address>
 <Address Type="Billing">
  <Name>Tai Yee</Name>
  <Street>8 Oak Avenue</Street>
  <City>Old Town</City>
  <State>PA</State>
  <Zip>95819</Zip>
  <Country>USA</Country>
 </Address>
 <DeliveryNotes>Please leave packages in shed by driveway.</DeliveryNotes>
 <Items>
  <Item PartNumber="872-AA">
   <ProductName>Lawnmower</ProductName>
   <Quantity>1</Quantity>
   <USPrice>148.95</USPrice>
   <Comment>Confirm this is electric</Comment>
  </Item>
  <Item PartNumber="926-AA">
   <ProductName>Baby Monitor</ProductName>
   <Quantity>2</Quantity>
   <USPrice>39.98</USPrice>
   <ShipDate>1999-05-21</ShipDate>
  </Item>
 </Items>
</PurchaseOrder>