Specyfikacja języka Visual BasicVisual Basic language specification

Specyfikacja języka Visual Basic jest autorytatywnym źródłem odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Visual Basic gramatyki i składni.The Visual Basic Language Specification is the authoritative source for answers to all questions about Visual Basic grammar and syntax. Zawiera szczegółowe informacje o języku, w tym wiele punktów, które nie zostały omówione w dokumentacji referencyjnej Visual Basic.It contains detailed information about the language, including many points not covered in the Visual Basic reference documentation.

Specyfikacja jest dostępna w Centrum pobierania Microsoft.The specification is available on the Microsoft Download Center.

Ta lokacja zawiera specyfikację Visual Basic 11.This site contains the Visual Basic 11 specification. Jest on skompilowany na podstawie plików promocji zawartych w repozytorium dotnet/vblangw witrynie GitHub.It's built from the Markdown files contained in the dotnet/vblang GitHub repository.

W repozytorium dotnet/vblang należy utworzyć problemy dotyczące specyfikacji.Issues on the specification should be created in the dotnet/vblang repository. Lub, Jeśli interesuje Cię naprawianie wszelkich znalezionych błędów, możesz przesłać żądanie ściągnięcia do tego samego repozytorium.Or, if you're interested in fixing any errors you find, you can submit a Pull request to the same repository.

Zobacz teżSee also