Szybki start — Uzyskaj bezpośrednie informacje na temat wydajności systemu obsługi klienta

Dynamics 365 Customer Service Insights umożliwia szybkie nawiązywanie połączenia z istniejącymi danymi usługi Dynamics 365 Customer Service w celu uzyskania bezpośrednich analiz wydajności systemu. Można także skorzystać z przykładowych danych.

Aby się połączyć z danymi obsługi klienta

 1. Przejdź do https://csi.ai.dynamics.com w przeglądarce, aby otworzyć Customer Service Insights. Customer Service Insights obsługuje przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer 11 i Chrome.

  Na ekranie Połącz swoje dane wybierz źródło danych dla danych obsługi klienta.

  Ekran Połącz swoje dane

 2. Na ekranie Pobierz dane obsługi klienta utwórz obszar roboczy usługi Customer Service Insights wybierając środowisko obsługi klienta, którego chcesz użyć.

  Pobierz dane

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obszarami roboczymi, zobacz Korzystanie z obszarów roboczych i zarządzanie nimi w celu łączenia się z różnymi środowiskami obsługi klienta.

  Usługa Customer Service Insights konfiguruje obszar roboczy tak, aby korzystał z wybranego środowiska i wyświetlał dane obsługi klienta środowiska na pulpicie nawigacyjnym Podsumowanie KPI.

  Pulpit nawigacyjny Podsumowanie KPI

Użytkownik może skorzystać z szeregu informacji znajdujących się na pulpitach nawigacyjnych usługi Customer Service Insights. Na przykład wykresy AI Insights ułatwiają identyfikowanie spraw pomocy technicznej, które w największym stopniu wpływają na system.

Aby zapoznać się z pracą z pulpitami nawigacyjnymi przy użyciu danych przykładowych przed połączeniem się z danymi rzeczywistymi, należy użyć wbudowanego demonstracyjnego obszaru roboczego usługi Customer Service Insights. Aby otworzyć demonstracyjny obszar roboczy wybierz demonstracyjny obszar roboczy na ekranie Połącz swoje dane.

Demonstracyjny obszar roboczy

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z pulpitów nawigacyjnych i danych przykładowych, zobacz Praca z pulpitami nawigacyjnymi usługi Customer Service Insights.

Więcej informacji na ten temat i przykłady korzystania z pulpitów nawigacyjnych usługi Customer Service Insights, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zobacz Identyfikacja obszarów wymagających poprawy w systemie obsługi klienta.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o pulpitach nawigacyjnych usługi Customer Service Insights zobacz poniższe tematy:

Aby uzyskać informacje na temat ulepszania wyników prezentowanych przez wykresy AI Insights na pulpitach nawigacyjnych, zobacz Poprawianie jakości danych przez czyszczenie tytułów spraw pomocy technicznej.

Usługa Customer Service Insights zawiera również stronę Tematy, która korzysta z technologii sztucznej inteligencji w celu grupowania pokrewnych spraw pomocy technicznej jako tematów i wyświetlania ich w kolejności, w jakiej sprawy są skojarzone z poszczególnymi tematami. Aby uzyskać informacje na temat pracy ze stroną Tematy, zobaczZarządzanie sztuczną inteligencją do grupowania spraw pomocy technicznej jako tematów i ulepszanie jej.