Monitorowanie wydajności sprzedaży i marży

Ważne

Dynamics 365 Retail to obecnie aplikacja Dynamics 365 Commerce — oferująca wszechstronne możliwości handlu w trybie wielokanałowym za pośrednictwem handlu elektronicznego, sklepu i biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, zobacz temat Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Za pomocą Dynamics 365 Commerce istnieje możliwość monitorowania wyników sprzedaży i osiąganych marż w czasie rzeczywistym.

W usłudze Commerce użytkownicy mogą monitorować wyniki sprzedaży i uzyskiwane marże w czasie rzeczywistym na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej dla następujących wymiarów:

 • Produkty
 • Kategorie
 • Rabaty
 • Lata jako przedział czasu
 • Kasy/terminale
 • Personel/pracownicy
 • Odbiorcy
 • Jednostki operacyjne

Ponadto dwa specjalne raporty wykorzystujące funkcję struktury hierarchicznej pozwalają użytkownikom monitorować osiąganą sprzedaż i marże poprzez przechodzenie do szczegółów z najwyższego węzła kategorii do węzłów poszczególnych liści kategorii w domyślnej hierarchii kategorii produktów. Użytkownicy mogą również przechodzić do szczegółów z najwyższej jednostki operacyjnej do poszczególnych kanałów w hierarchii organizacyjnej, którą zdefiniowano jako domyślną hierarchię organizacyjną dla raportowania. Raporty można otwierać z dowolnej z następujących lokalizacji:

 • Obszar roboczy Zarządzanie sklepem > Handel detaliczny i komercyjny > Kanały > Zarządzanie sklepem > Raporty
 • Obszar roboczy Zarządzanie kategoriami i produktami > Handel detaliczny i komercyjny > Produkty i kategorie > Zarządzanie sklepem > Raporty
 • Obszar roboczy Zarządzanie cenami i rabatami > Handel detaliczny i komercyjny > Ceny i rabaty > Zarządzanie sklepem > Raporty
 • Sekcja Zapytania i raporty > Handel detaliczny i komercyjny > Zapytania i raporty > Raporty ze sprzedaży