Ustawienia języka użytkownika i aplikacji POS

Ważne

Dynamics 365 Retail to obecnie aplikacja Dynamics 365 Commerce — oferująca wszechstronne możliwości handlu w trybie wielokanałowym za pośrednictwem handlu elektronicznego, sklepu i biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, zobacz temat Microsoft Dynamics 365 Commerce.

W tym temacie opisano, jak zmienić ustawienia języka w programach Modern POS (MPOS) i Cloud POS.

Omówienie

Programy Modern POS (MPOS) i Cloud POS obsługują środowiska, w których ustawienia językowe i tłumaczenia mogą się różnić w zależności od sklepu i ustawień użytkownika. Na przykład sklep może znajdować się regionie, w którym głównym językiem odbiorców jest angielski, ale niektórzy pracownicy wolą korzystać z aplikacji w języku francuskim.

Język danych

Niezależnie od ustawień programy MPOS i Cloud POS zawsze używają ustawień języka sklepu do tłumaczenia danych. To zapewnia spójność środowiska dla wszystkich użytkowników i odbiorców. Przykładowe dane:

  • Produkty
  • Atrybuty i wartości
  • Nazwy kategorii
  • Drukowane lub wysyłane e-mailem potwierdzenia transakcji
  • Nazwy metod płatności
  • Komunikaty wyświetlacza wierszowego

Język sklepu będzie również używany na głównym ekranie logowania w punkcie sprzedaży, ponieważ przed zalogowaniem użytkownik nie jest znany. Jeśli tłumaczenie nie jest dostępne w języku sklepu, będzie używany język firmy.

Konfigurowanie ustawień języka dla sklepu

Język sklepu ustawia się w obszarze Wszystkie sklepy na stronie Sklep w menu Ogólne > Ustawienia regionalne > Język. Wybierz język dla każdego sklepu z listy rozwijanej.

Język interfejsu użytkownika

Ustawienie języka użytkownika punktu sprzedaży określa tłumaczenia używane w interfejsie użytkownika aplikacji. Obejmuje to wszystkie etykiety, menu i listy, które nie są danymi. Jedynym wyjątkiem jest tekst wyświetlany na siatce przycisków punktu sprzedaży. Dla siatek przycisków nie są dostępne tłumaczenia, więc będą one zawsze wyświetlane zgodnie z konfiguracją przycisku. Aby włączyć tłumaczenia przycisków, trzeba skopiować i zachować siatki przycisków i przypisać je do użytkowników według potrzeb.

Konfigurowanie ustawień języka użytkownika

Język użytkownika punktu sprzedaży ustawia się w obszarze Wszyscy pracownicy na stronie Pracownik w menu Handel detaliczny i inny > Język. Nie da się go ustawić na karcie Profil. To ustawienie jest używane w punkcie sprzedaży. Jeśli nie ustawiono języka użytkownika lub tłumaczenia w wybranym języku są niedostępne, ustawienia językowe w punkcie sprzedaży wrócą do języka sklepu.

Język interfejsu użytkownika Język danych (produkty, formaty paragonów, wyświetlacz wierszowy itp.)
Firma Domyślna Domyślna
Sklep Zastępuje ustawienie dla firmy Zastępuje ustawienie dla firmy
Użytkownik Zastępuje ustawienie dla sklepu lub firmy Nigdy