FastTrack for Dynamics 365 — strona główna

Witamy w rozwiązaniu Microsoft FastTrack for Dynamics 365, naszej usłudze sukcesu klienta zaprojektowanej w celu ułatwienia klientom implementowania i rozpoczynania eksploatacji, co pozwoli im na szybsze osiągnięcie założonych celów biznesowych. Jest to program dołączania prowadzony przez zespół inżynierów ds. produktu, który oferuje najlepsze praktyki, narzędzia, zasoby i porady ekspertów. Klient uzyska cenne szczegółowe informacje dzięki implementacji rozwiązań, dołączaniu i dalszej edukacji.

FastTrack for Dynamics 365 reprezentuje nasze zdecydowane zobowiązanie do wspierania sukcesu biznesowego naszych klientów. Dzięki uczestnictwu w programie FastTrack klienci będą otrzymywać aktualne wskazówki dotyczące najlepszych rozwiązań oraz planowania pomyślnych wdrożeń. Uczestnicy programu FastTrack będą otrzymywać wiadomości e-mail ze wskazówkami dotyczącymi implementacji i komunikatami dotyczącymi ich aktywnego zaangażowania w program FastTrack. Oprócz proaktywnych wskazówek i aktualnych warsztatów klienci programu FastTrack będą również poznawać sposoby umożliwiania pracy nowym użytkownikom i rozszerzania możliwości — a wszystko to w ich własnym tempie.

Czego można się spodziewać w przypadku pracy z programem FastTrack

Architekci rozwiązania FastTrack pełnią unikatową rolę w implementacji klienta. Mimo że nie mamy formalnej roli w projekcie i nie projektujemy ani nie opracowujemy rozwiązania dla klienta, nadal jesteśmy odpowiedzialni za sukces programu i terminowe dołączanie użytkowników. Success by Design to nasza struktura dostawy dla klientów FastTrack. Jest to struktura, która pozwala architektom rozwiązań FastTrack skutecznie współpracować z klientami i partnerami w sposób terminowy i spójny, a co za tym idzie, ułatwić im pomyślnie dołączanie do naszej platformy Dynamics 365.

Terminowa interakcja

Rozwiązanie Success by Design umożliwia architektom rozwiązań FastTrack współpracę z zespołami projektowymi za pośrednictwem zestawu warsztatów strategicznych, które są dostosowywane do kluczowych etapów projektu oraz mają jasno zdefiniowane cele, akcje i rezultaty. Warsztaty to generalnie ćwiczenia polegające na dopasowywaniu środowiska, które pozwalają architektom rozwiązania ocenić, czy najlepsze praktyki są przestrzegane, oraz zidentyfikować i wyróżnić problemy lub potencjalne zagrożenia, które mogłyby spowodować niepowodzenie programu. Terminowe interakcje z architektami rozwiązań w ramach warsztatów zapewniają, że eksperci Microsoft mają możliwość wniesienia wkładu w decyzje dotyczące projektu architektury, pomagając Ci dostosować się do kierunku rozwoju produktu i najlepszych praktyk dotyczących wydajności i skalowalności.

Udostępnianie informacji

Zespół projektowy, w tym klient i partnerzy, powinien dostarczyć informacje potrzebne do prowadzenia warsztatów oraz informować nas na bieżąco o wszelkich zmianach w projekcie, z którymi powinien zapoznać się architekt rozwiązania FastTrack. Jakość i głębokość informacji będą bezpośrednio wpływać na rekomendacje architekta rozwiązań FastTrack. Im bardziej zaangażowany i otwarty jest zespół udostępniający informacje architektowi rozwiązań FastTrack, tym większą wartość dostarczamy w zamian.

Inwestycje związane z czasem

Prowadzenie warsztatów we współpracy z architektem rozwiązań FastTrack będzie wymagać od zespołu projektowego inwestycji związanych z czasem w oparciu o złożoność i liczbę wdrażanych aplikacji. Ta wielkość może różnić się w zależności od projektu. Zasadniczo czas spędzony na warsztatach podczas pracy z programem FastTrack nie powinien być postrzegany jako dodatkowy narzut, ale tak naprawdę jako okazja do ponownego przedyskutowania swoich decyzji z interesariuszem z zespołu produktu, który może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i problemów. Interakcje z programem FastTrack pomagają w dłuższej perspektywie zaoszczędzić czas i nakład pracy oraz znacznie zwiększają szanse osiągnięcia sukcesu i wdrożenia rozwiązania.

Komunikacja, opinie i ankieta

W przypadku pracy z programem FastTrack można spodziewać następujących elementów:

  • Wiadomości e-mail, połączenia konferencyjne i osobiste sesje z grupą ds. produktu.
  • Ankiety służące do zbierania opinii na temat produktu oraz Twoich doświadczeń i zainteresowań w zakresie nowych możliwości.  
  • Zaproszenia na dostępne wyłącznie dla wybranych osób wydarzenia w grupach ds. produktów oraz dyskusje z radami doradczymi i menedżerami ds. produktów.
  • Możliwości interakcji z kadrą kierowniczą, w tym z liderami zespołów ds. produktów i zespołów inżynierów Microsoft na najwyższym szczeblu.
  • Prośby o dołączenie do naszego programu referencyjnego w celu podzielenia się swoją historią sukcesu oraz doświadczeniami z innymi klientami i analitykami.

W przypadku pytań na temat programu FastTrack, skontaktuj się z partnerem lub zespołem konta Microsoft.