Lista funkcji modułu ER w kategorii funkcji matematycznych

Funkcje matematyczne w module raportowania elektronicznego (ER) mogą służyć do wykonywania wielu typowych obliczeń matematycznych. Ten temat zawiera podsumowanie tych funkcji.

Lista obsługiwanych funkcji

Funkcja Opis
Abs Ta funkcja zwraca wartość bezwzględną (moduł) określonej liczby jako wartość rzeczywistą. Innymi słowy zwraca liczbę bez znaku.
Moc Ta funkcja zwraca wartość rzeczywistą reprezentującą wynik podniesienia określonej liczby dodatniej do określonej potęgi.
Round Ta funkcja zwraca podaną liczbę jako wartość rzeczywistą po zaokrągleniu jej do określonej liczby miejsc dziesiętnych.
RoundDown Ta funkcja zwraca podaną liczbę jako wartość rzeczywistą po zaokrągleniu jej w dół do określonej liczby miejsc dziesiętnych.
RoundUp Ta funkcja zwraca podaną liczbę jako wartość rzeczywistą po zaokrągleniu jej w górę do określonej liczby miejsc dziesiętnych.

Dodatkowe zasoby

Raportowanie elektroniczne — omówienie

Projektant formuł w module Raportowanie elektroniczne

Język formuł raportowania elektronicznego

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).