Lista funkcji modułu ER w kategorii rekordów

Funkcje rekordów w module raportowania elektronicznego (ER) mogą być używane do wyodrębniania informacji z i wykonywania operacji na źródłach danych o typie danych Kontener (rekordu). Ten temat zawiera podsumowanie tych funkcji.

Lista obsługiwanych funkcji

Funkcja Opis
NullContainer Ta funkcja zwraca pustą wartość Kontener (rekord), która ma tę samą strukturę, co wybrana lista rekordów lub rekord.
EmptyRecord Ta funkcja zwraca pustą wartość Kontener (rekord), która ma tę samą strukturę, co wybrana lista rekordów lub rekord.

Dodatkowe zasoby

Raportowanie elektroniczne — omówienie

Projektant formuł w module Raportowanie elektroniczne

Język formuł raportowania elektronicznego

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).