TEXT, funkcja ER

Funkcja TEXT zwraca określoną liczbę jako wartość typu Ciąg po przekształceniu na ciąg tekstowy, który jest sformatowany zgodnie z ustawieniami regionalnymi serwera bieżącego wystąpienia aplikacji.

Składnia

TEXT (number)

Argumenty

number: Liczba całkowita lub Liczba rzeczywista

Wartość numeryczna, która musi zostać przekonwertowana na ciąg tekstowy.

Wartości zwracane

Ciąg

Wynikowa wartość tekstowa.

Uwagi dotyczące użytkowania

Dla wartości typu Liczba rzeczywista konwersja ciągu jest ograniczona do dwóch miejsc dziesiętnych.

Przykład

Jeśli ustawienia regionalne serwera wystąpienia aplikacji Microsoft Dynamics 365 Finance są określone jako EN-US, funkcja TEXT (NOW ()) zwraca datę bieżącej sesji aplikacji, 17 grudnia 2015 roku, jako ciąg tekstowy "12/17/2015 07:59:23 AM". Funkcja TEXT (1/3) zwraca wartość "0.33".

Dodatkowe zasoby

Funkcje tekstowe