Zintegrowane oddziały i magazyny

W tym temacie opisano integrację danych witryny i magazynu między aplikacjami Finance and Operations i Common Data Service. Lokacje i magazyny operacyjne są typowymi pojęciami w aplikacji Supply Chain Management. Służą one do modelowania łańcucha dostaw firmy.

Szablony

Dzięki integracji z Common Data Service, te pojęcia i wszystkie informacje związane z nimi są dostępne w Common Data Service przy użyciu stron i magazynów wymienionych w poniższej tabeli.

Aplikacje Finance and Operations Inne aplikacje w usłudze Dynamics 365 Opis
Oddziały msdyn_operationalsites
Magazyny msdyn_warehouses

Mapping tables

Mapping types

There are several different mapping types. The following table explains the symbols used in the template tables.

Symbol Description
> One-way
>> One-way, and data is transformed in the process.
= Bidirectional
>< Bidirectional, and data is transformed in the process.
<< One-way, and data is transformed in the process.

Filters

The source filter and reverse source filter determine which rows are synchronized.

Default values

If a synchronized field does not exist in either the Finance and Operations table or the other Dynamics 365 table, then a default value is assigned in the synchronized table. In some cases, the default value is an integer that is a lookup to an attribute value in the Common Data Model. For example, in the Contacts table of the Common Data Model, the default value of address1_addresstypecode is 3. In the Common Data Model, for address1AddressTypeCode the value of 3 is Primary address.

Witryny do msdyn_operationalsites

Ten szablon synchronizuje dane między aplikacjami Finance and Operations i usługami Common Data Service.

Pole aplikacji Finance and Operations Typ mapy Inne pole rozwiązania Dynamics 365 Wartość domyślna
DEFAULTFINANCIALDIMENSIONVALUE >< msdyn_defaultfinancialdimensionvalue
DEFAULTINVENTORYSTATUSID >< msdyn_defaultinventorystatusid
ISRECEIVINGWAREHOUSEOVERRIDEALLOWED >< msdyn_isreceivingwarehouseoverrideallowed
SITEID >< msdyn_siteid
SITENAME >< msdyn_sitename
TAXBRANCHCODE >< msdyn_taxbranchcode
FISCALESTABLISHMENTID >< msdyn_fiscalestablishmentid
ISPRIMARYADDRESSASSIGNED >< msdyn_isprimaryaddressassigned
PRIMARYADDRESSCITY >< msdyn_primaryaddresscity
PRIMARYADDRESSCOUNTRYREGIONID >< msdyn_primaryaddresscountryregionid
PRIMARYADDRESSCOUNTYID >< msdyn_primaryaddresscountyid
PRIMARYADDRESSDISTRICTNAME >< msdyn_primaryaddressdistrictname
PRIMARYADDRESSLATITUDE >< msdyn_primaryaddresslatitude
PRIMARYADDRESSLOCATIONROLES >< msdyn_primaryaddresslocationrole
PRIMARYADDRESSLOCATIONSALESTAXGROUPCODE >< msdyn_primaryaddresslocationsalestaxgroupcode
PRIMARYADDRESSLONGITUDE >< msdyn_primaryaddresslongitude
PRIMARYADDRESSSTATEID >< msdyn_primaryaddressstateid
PRIMARYADDRESSSTREET >< msdyn_primaryaddressstreet
PRIMARYADDRESSZIPCODE >< msdyn_primaryaddresszipcode
PRIMARYADDRESSBUILDINGCOMPLIMENT >< msdyn_primaryaddressbuildingcompliment
PRIMARYADDRESSCITYINKANA >< msdyn_primaryaddresscityinkana
PRIMARYADDRESSSTREETINKANA >< msdyn_primaryaddressstreetinkana
PRIMARYADDRESSDESCRIPTION >< msdyn_primaryaddressdescription
FORMATTEDPRIMARYADDRESS >< msdyn_formattedprimaryaddress
WILLMASTERPLANNEDINTRASITEMOVEMENTSUSETRANSFERJOURNALS >< msdyn_masterplannedusestransferjournal
PRIMARYADDRESSPOSTBOX >< msdyn_primaryaddresspostbox
PRIMARYADDRESSSTREETNUMBER >< msdyn_primaryaddressstreetnumber

Magazyny do msdyn_warehouses

Ten szablon synchronizuje dane między aplikacjami Finance and Operations i usługami Common Data Service.

Pole aplikacji Finance and Operations Typ mapy Inne pole rozwiązania Dynamics 365 Wartość domyślna
DEFAULTCONTAINERTYPEID >< msdyn_defaultcontainertypeid
AREITEMSCOVERAGEPLANNEDMANUALLY >< msdyn_areitemscoverageplannedmanually
ARELABORSTANDARDSALLOWED >< msdyn_arelaborstandardsallowed
PRIMARYADDRESSBUILDINGCOMPLIMENT >< msdyn_primaryaddressbuildingcompliment
PRIMARYADDRESSPOSTBOX >< msdyn_primaryaddresspostbox
PRIMARYADDRESSSTREETNUMBER >< msdyn_primaryaddressstreetnumber
AREWAREHOUSELOCATIONCHECKDIGITSUNIQUE >< msdyn_arewarehouselocationcheckdigitsunique
INVENTORYCOUNTINGREASONCODEPOLICYNAME >< msdyn_inventorycountingreasoncodepolicyname
AUTOUPDATESHIPMENTRULE >< msdyn_autoupdateshipmentrule
WAREHOUSERELEASERESERVATIONREQUIREMENTRULE >< msdyn_warehousereleasereservationrequirement
EXTERNALLYLOCATEDWAREHOUSEVENDORACCOUNTNUMBER >< msdyn_externallylocatedwarehousevendoraccountnu
INVENTORYSTATUSCHANGERESERVATIONREMOVALLEVEL >< msdyn_inventorystatuschangereservationremoval
WAREHOUSEWORKPROCESSINGPOLICYNAME >< msdyn_warehouseworkprocessingpolicyname
ISFALLBACKWAREHOUSE >< msdyn_isfallbackwarehouse
ISFINANCIALNEGATIVERETAILSTOREINVENTORYALLOWED >< msdyn_financialnegativestoreinventoryallowed
ISPALLETMOVEMENTDURINGCYCLECOUNTINGALLOWED >< msdyn_palletmovementduringcyclecountingallowed
ISPHYSICALNEGATIVERETAILSTOREINVENTORYALLOWED >< msdyn_physicalnegativestoreinventoryallowed
ISREFILLEDFROMMAINWAREHOUSE >< msdyn_isrefilledfrommainwarehouse
ISRETAILSTOREWAREHOUSE >< msdyn_isretailstorewarehouse
MAINREFILLINGWAREHOUSEID >< msdyn_mainrefillingwarehouse.msdyn_warehouseidentifier
MASTERPLANNINGWORKCALENDARDID >< msdyn_masterplanningworkcalendarid
MAXIMUMBATCHPICKINGLISTQUANTITY >< msdyn_maximumbatchpickinglistquantity
MAXIMUMPICKINGLISTLINEQUANTITY >< msdyn_maximumpickinglistlinequantity
OPERATIONALSITEID >< msdyn_operationalsite.msdyn_siteid
QUARANTINEWAREHOUSEID >< msdyn_quarantinewarehouse.msdyn_warehouseidentifier
RETAILSTOREQUANTITYALLOCATIONREPLENISMENTRULEWEIGHT >< msdyn_storeqtyallocationreplenishmentweight
SHOULDWAREHOUSELOCATIONIDINCLUDEAISLEID >< msdyn_shouldwarehouselocationincludeaisleid
TRANSITWAREHOUSEID >< msdyn_transitwarehouse.msdyn_warehouseidentifier
WAREHOUSEID >< msdyn_warehouseidentifier
WAREHOUSEID >> msdyn_name
WAREHOUSELOCATIONIDBINIDFORMAT >< msdyn_warehouselocationidbinidformat
WAREHOUSELOCATIONIDRACKIDFORMAT >< msdyn_warehouselocationidrackidformat
WAREHOUSELOCATIONIDSHELFIDFORMAT >< msdyn_warehouselocationidshelfidformat
WAREHOUSENAME >< msdyn_description
WAREHOUSESPECIFICDEFAULTINVENTORYSTATUSID >< msdyn_warehousespecificdefaultinventorystatusid
WAREHOUSETYPE >< msdyn_warehousetype
ISPRIMARYADDRESSASSIGNED >< msdyn_isprimaryaddressassigned
PRIMARYADDRESSCITY >< msdyn_primaryaddresscity
PRIMARYADDRESSCOUNTRYREGIONID >< msdyn_primaryaddresscountryregionid
PRIMARYADDRESSCOUNTYID >< msdyn_primaryaddresscountyid
PRIMARYADDRESSDISTRICTNAME >< msdyn_primaryaddressdistrictname
PRIMARYADDRESSLATITUDE >< msdyn_primaryaddresslatitude
PRIMARYADDRESSLONGITUDE >< msdyn_primaryaddresslongitude
PRIMARYADDRESSLOCATIONROLES >< msdyn_primaryaddresslocationroles
PRIMARYADDRESSLOCATIONSALESTAXGROUPCODE >< msdyn_primaryaddresslocationsalestaxgroupcode
PRIMARYADDRESSSTATEID >< msdyn_primaryaddressstateid
PRIMARYADDRESSSTREET >< msdyn_primaryaddressstreet
PRIMARYADDRESSZIPCODE >< msdyn_primaryaddresszipcode
EXTERNALLYLOCATEDWAREHOUSECUSTOMERACCOUNTNUMBER >< msdyn_externallylocatedwarehousecustomeraccount
PRIMARYADDRESSCITYINKANA >< msdyn_primaryaddresscityinkana
PRIMARYADDRESSSTREETINKANA >< msdyn_primaryaddressstreetinkana
PRIMARYADDRESSDESCRIPTION >< msdyn_primaryaddressdescription
AREADVANCEDWAREHOUSEMANAGEMENTPROCESSESENABLED >< msdyn_useadvancedwarehousemanagementprocesses
AREPICKINGLISTSDELIVERYMODESPECIFIC >< msdyn_arepickinglistsdeliverymodespecific
AREPICKINGLISTSSHIPMENTSPECIFICONLY >< msdyn_arepickinglistshipmentspecificonly
FORMATTEDPRIMARYADDRESS >< msdyn_formattedprimaryaddress
ISBILLOFLADINGPRINTINGBEFORESHIPMENTCONFIRMATIONENABLED >< msdyn_printbillofladingbeforeshipconfirmation
RAWMATERIALPICKINGINVENTORYISSUESTATUS >< msdyn_rawmaterialpickinginventoryissuestatus
WILLAUTOMATICLOADRELEASERESERVEINVENTORY >< msdyn_willautomaticloadreleaseinventory
WILLINVENTORYSTATUSCHANGEREMOVEBLOCKING >< msdyn_willinventorystatuschangeremoveblocking
WILLMANUALLOADRELEASERESERVEINVENTORY >< msdyn_willmanualloadreleasereserveinventory
WILLORDERRELEASINGCONSOLIDATESHIPMENTS >< msdyn_willorderreleasingconsolidateshipments
WILLPRODUCTIONBOMSRESERVEWAREHOUSELEVELONLY >< msdyn_productionbomsreservewarehouselevel
WILLSHIPPINGCANCELLATIONDECREMENTLOADQUANITY >< msdyn_shippingcanceldecrementloadquantity
WILLWAREHOUSELOCATIONIDINCLUDEBINIDBYDEFAULT >< msdyn_warehouselocationidincludeblindid
WILLWAREHOUSELOCATIONIDINCLUDERACKIDBYDEFAULT >< msdyn_warehouselocationincluderackidbydefault
WILLWAREHOUSELOCATIONIDINCLUDESHELFIDBYDEFAULT >< msdyn_warehouselocationidincludeshelfid