Aplikacja mobilna — strona główna

W tym temacie opisano aplikację mobilną Finance and Operations (Dynamics 365) i zamieszczono łącza do zasobów, które mogą pomóc w jej zaimplementowaniu w organizacji.

Przegląd

Aplikacja komórkowa umożliwia organizacji udostępnianie procesów biznesowych na urządzeniach przenośnych. Gdy administrator systemów informatycznych włączy komórkowe obszary robocze w organizacji, użytkownicy mogą się logować do aplikacji i natychmiast zacząć wykonywać procesy biznesowe na swoich urządzeniach komórkowych. Aplikacja mobilna zawiera następujące funkcje, które mogą pomóc zwiększyć wydajność pracy:

 • Użytkownicy mogą przeglądać, edytować i przetwarzać dane biznesowe, nawet jeśli mają przerywaną łączność z siecią albo ich urządzenia przenośne są całkowicie w trybie offline. Gdy urządzenie ponownie nawiąże połączenie sieciowe, operacje na danych wykonane w trybie offline są synchronizowane automatycznie.
 • Administratorzy IT i programiści mogą tworzyć i publikować mobilne obszary robocze spersonalizowane do organizacji. Aplikacja wykorzystuje istniejące środowisko oprogramowania. W związku z tym nie jest konieczne ponowne implementowanie procedur sprawdzania poprawności, logiki biznesowej ani konfiguracji zabezpieczeń.
 • Administratorzy IT i deweloperzy mogą łatwo projektować komórkowe obszary robocze za pomocą projektanta obszarów roboczych typu „wskaż i kliknij”, który jest zawarty w kliencie internetowym.
 • Administratorzy IT i deweloperzy mogą opcjonalnie optymalizować funkcje offline obszarów roboczych za pomocą struktury rozszerzania logiki biznesowej. Ponieważ dane są cały czas przetwarzane, gdy urządzenie jest w trybie offline, scenariusz użytkowania mobilnego pozostaje bogaty funkcjonalnie i płynny, nawet jeśli urządzenia nie mają stałej łączności z siecią.

Elementy aplikacji mobilnej

Nawigacja w aplikacji mobilnej jest podzielona na cztery podstawowe koncepcje: pulpit nawigacyjny, obszary robocze, strony i akcje.

Koncepcje nawigacyjne w aplikacji mobilnej

 1. Po uruchomieniu aplikacji przechodzisz do pulpitu nawigacyjnego.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym widać listę obszarów roboczych, które zostały opublikowane.

 3. W każdym obszarze roboczym widać listę stron dostępnych dla tego obszaru roboczego.

 4. Po przejściu do strony można wykonać kilka czynności. Oto kilka przykładów:

  • Wyświetlanie szczegółowych danych.
  • Przechodzenie do innych stron zawierających pokrewne dane, takie jak szczegóły jednostek lub wiersze.
  • Wyświetlanie listy akcji dostępnych dla tej strony. Akcje umożliwiają tworzenie nowych i edytowanie istniejących danych.

Projekt wdrażania

Na poniższej ilustracji przedstawiono proces wdrażania mobilnych obszarów roboczych dostarczanych przez Microsoft i niestandardowych mobilnych obszarów roboczych.

Proces implementacji aplikacji mobilnych

Poniższa tabela zawiera łącza do zasobów, które mogą pomóc we wdrażaniu mobilnych obszarów roboczych dostarczanych przez Microsoft i niestandardowych mobilnych obszarów roboczych. Numery w pierwszej kolumnie odpowiadają ponumerowanym krokom na poprzedniej ilustracji.

Krok Rola Akcja Zasoby pomagające wykonać akcję
1 Administrator systemu Zaimplementuj aplikację Finance and Operations w organizacji.
2 Administrator systemu Jeśli używasz Microsoft Dynamics 365 for Operations w wersji 1611: Pobranie i zainstalowanie aktualizacji KB, które włączą obsługę mobilnych obszarów roboczych dostarczanych przez Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:
3 Administrator systemu Opublikowanie mobilnych obszarów roboczych dostarczonych przez Microsoft. Publikowanie mobilnego obszaru roboczego
4 Programista lub niezależny dostawca oprogramowania (ISV) Utworzenie niestandardowych mobilnych obszarów roboczych za pomocą platformy komórkowej. Platforma mobilna
5 Niezależny dostawca oprogramowania Utworzenie wdrażalnego pakietu zawierającego niestandardowe mobilne obszary robocze i przekazanie pakietu do usługi Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Tworzenie wdrażalnego pakietu
6 Administrator systemu Zastosowanie wdrażalnego pakietu zawierającego niestandardowe obszary robocze dostarczonego przez niezależnego dostawcę oprogramowania (ISV). Stosowanie wdrażalnego pakietu
7 Administrator systemu Opublikowanie niestandardowych mobilnych obszarów roboczych dostarczonych przez niezależnego dostawcę oprogramowania. Publikowanie mobilnego obszaru roboczego
8 Użytkownik Pobieranie i instalowanie aplikacji mobilnej. Finance and Operations aplikacja dla systemu Android
Finance and Operations aplikacja dla systemu iOS
(system Windows Phone nie jest obsługiwany)
9 Użytkownik Zalogowanie się do aplikacji mobilnej i jej używanie. Aplikacja zawiera mobilne obszary robocze, które zostały opublikowane przez administratora systemu. Aby wyświetlić listę komórkowych obszarów roboczych dostarczonych przez Microsoft, zobacz Ostatnio wydane mobilne obszary robocze.

Rozwiązywanie problemów

Zasoby platformy mobilnej