Identyfikowanie i wdrażanie narzędzi do wybierania kandydatów

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Znajdowanie puli wykwalifikowanych kandydatów do zapełnienia wakatów może być trudne, zwłaszcza gdy stanowisko wymaga unikatowego zestawu umiejętności. Z drugiej strony kandydaci mający niezbędne kwalifikacje mogą już być pracownikami Twojej organizacji. Można wyszukiwać określone zbiory umiejętności wśród istniejących pracowników lub nowych kandydatów. Dzięki temu osoba rekrutująca może szybko zebrać i przejrzeć dane kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko teraz lub w przeszłości albo znaleźć potencjalnych kandydatów wśród istniejących pracowników. Z tego nagrania zadania można się dowiedzieć, jak funkcje mapowania umiejętności pomogą znaleźć właściwą osobę na wolne stanowisko. Dane wykorzystane do stworzenia tej procedury pochodzą z firmy demonstracyjnej USMF.

 1. Wybierz kolejno opcje Zasoby ludzkie > Kompetencje > Analiza kwalifikacji > Profile mapowania kwalifikacji.
 2. Kliknij przycisk Nowy.
 3. W polu Mapowanie kwalifikacji nadaj nazwę mapowaniu umiejętności. Przykład: Księgowy.
 4. W polu Opis wprowadź opis mapowania umiejętności.
 5. W polu Data wprowadź datę.
 6. Kliknij przycisk Odtwórz profil.
  • Opcja Odtwórz profil służy do pobierania informacji o certyfikatach, umiejętnościach i wykształceniu z danych wybranej osoby, zadania lub kursu w celu użycia jako podstawy wyszukiwania. Następnie można dodać lub usunąć kryteria, określić, czy kryteria są opcjonalne, i określić ważność kryteriów.
 7. Kliknij przycisk Zadanie.
 8. W polu Zadanie wprowadź lub wybierz wartość.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Rozwiń skróconą kartę zakresu i dodaj wszelkie informacje dodatkowe, takie jak dział.
 11. Rozwiń skróconą kartę certyfikatów, aby obejrzeć lub edytować certyfikaty.
 12. Rozwiń skróconą kartę Umiejętności, aby obejrzeć lub edytować kompetencje.
 13. Rozwiń skróconą kartę Wykształcenie, aby wyświetlić lub edytować kryteria wykształcenia.
 14. Kliknij przycisk Wykonaj.
 15. Kliknij przycisk OK.
 16. Kliknij przycisk Wynik.
 17. Kliknij przycisk Wynik.
 18. Kliknij przycisk Wznów.
 19. Kliknij przycisk Certyfikaty.
  • Można przechodzić do kolejnych poziomów szczegółów każdej osoby na liście i obejrzeć informacje dotyczące jej wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego itp.
 20. Zamknij stronę.
 21. Zamknij stronę.
 22. Zaznacz ponownie wynik.
 23. Kliknij przycisk Raport.
  • W raporcie najlepiej pasujące pozycje znajdą się u góry listy. Widać element luki. Jest to różnica między poziomem, który został podany w mapowaniu umiejętności, a poziomem umiejętności przypisanym do osoby.
 24. Zamknij stronę.
 25. Kliknij przycisk Zapisz.