Obszar roboczy fakturowania w portalu współpracy z dostawcami

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tym temacie wyjaśniono, jak wyświetlić faktury od dostawców i przesyłać faktury z obszaru roboczego Fakturowanie w portalu współpracy z dostawcami.

Obszar roboczy Fakturowanie w portalu współpracy dostawcy może służyć do przeglądania informacji o fakturach od dostawców i przesyłania faktur do systemu za pomocą funkcji przepływu pracy.

Obszar roboczy fakturowania w portalu współpracy z dostawcami

Kafelki podsumowania

Kafelki Podsumowanie prezentują przegląd faktur od wybranego dostawcy. Istnieje możliwość wyświetlania faktur według ich stanu.

  • Wersje robocze faktur nie zostały przesłane do przepływu pracy.
  • Przesłane niezatwierdzone faktury to takie faktury, które dostawca przesłał, ale nie zostały one jeszcze zaksięgowane w aplikacji.
  • Zatwierdzone niezapłacone faktury to takie faktury, które zostały zaksięgowane, ale ich jeszcze w całości nie opłacono.
  • Zapłacone faktury to takie faktury, które zostały w całości zapłacone w aplikacji.

Kliknięcie kafelka otwiera przefiltrowany widok strony Lista faktur.

Listy tabelaryczne

W sekcji Listy tabelaryczne stan fakturowania dzieli się w podobny sposób, jak w kafelkach podsumowania: listy wersji roboczych i przesłanych niezatwierdzonych. W stanie Wersja robocza fakturę można przesłać do przepływu pracy lub usunąć. Ostatnia lista tabelaryczna to opcja pozwalająca odnaleźć faktury. Można filtrować podczas wyszukiwania, aby przyspieszyć wyszukiwanie.

Strona listy Wszystkie faktury od dostawcy

Na stronie listy Faktury w portalu współpracy z dostawcami można wyświetlić wszystkie zaksięgowane i niezaksięgowane faktury od dostawcy. Ta strona listy służy do wyświetlania stanu płatności faktur. Istnieją następujące stany płatności: niezaksięgowane, niezapłacone, częściowo zapłacone i w pełni zapłacone. Tworzenie nowej faktury na podstawie zamówienia zakupu

Nową fakturę od dostawcy można utworzyć, wybierając akcję Nowy w obszarze roboczym Fakturowanie w portalu współpracy z dostawcami. Dostawca musi podać numer zamówienia zakupu i numer faktury. Domyślnie wszystkie wiersze z zamówienia zakupu dostawcy będą widoczne w nowej fakturze. Informacje dotyczące ilości i kosztu można edytować przed przesłaniem faktury dostawcy do przepływu pracy. Przed przesłaniem faktury można do niej dołączyć pliki, obrazy, notatki i adresy URL.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Współpraca z zewnętrznymi dostawcami