Dokumenty uzasadnienia planowania budżetu

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Dokumenty uzasadnienia dostarczają osobom wnioskującym o budżet wyjaśnień, dlaczego utworzenie określonego budżetu jest niezbędne.

Menedżera budżetu tworzy szablon planu budżetu w programie Microsoft Word i przypisuje go do bieżącego procesu planowania budżetu. Następnie właściciele budżetów mogą otworzyć szablon i automatycznie wypełnić dane w programie Word na podstawie swoich żądań budżetów. Potem mogą wprowadzić dodatkowy tekst lub dane, a następnie zapisać i dołączyć spersonalizowany dokument uzasadnienia do planu budżetu.

Konfigurowanie dodatku Microsoft Dynamics do obsługi programu Microsoft Word
 1. Otwórz dokument programu Microsoft Word.
 2. Na wstążce kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij opcję Sklep.
 3. Wyszukaj dodatek pakietu Office dla usługi Microsoft Dynamics i kliknij przycisk Dodaj.
 4. W programie Word w prawym okienku kliknij opcję Dodaj informacje dotyczące serwera.
 5. Wpisz lub wklej adres URL serwera i kliknij przycisk OK.
Definiowanie szablonu uzasadnienia w programie Microsoft Word
 1. Po zalogowaniu w dodatku pakietu Office dla usługi Microsoft Dynamics kliknij opcję Projekt.
 2. Dla informacji nagłówka użyj przycisku Dodaj pola.
 3. Zaznacz źródło danych jednostki BudgetPlanJustification, a następnie kliknij przycisk Dalej. Uwaga: Ta jednostka jest wymagana dla każdego dokumentu uzasadnienia. Mogą być używane również inne jednostki, ale w razie braku tej jednostki przekazywanie z powrotem do Microsoft Dynamics 365 Finance zakończy się niepowodzeniem.
 4. W dokumencie programu Word dodaj etykiety i wartości BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter i DocumentNumber. Uwaga: W razie potrzeby można użyć własnych spersonalizowanych etykiet zamiast standardowych etykiet.
 5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć konfigurowanie sekcji nagłówka.
 6. Dla szczegółów kwot planu budżetu na poziomie wiersza kliknij opcję Dodaj tabelę.
 7. Ponownie zaznacz źródło danych jednostki BudgetPlanJustification, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Dodaj pola EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue i AccountingCurrencyExpenseAmount. Uwaga: Jeśli są dostępne komentarze do dodania w indywidualnych wierszach planu budżetu, można je dodać do tabeli w tym miejscu.
 9. Wprowadź wszelkie dodatkowe instrukcje dla użytkownika końcowego i zastosuj do dokumentu niezbędne formatowanie lub style.
 10. Zapisz dokument na lokalnym komputerze i zamknij plik.
Konfigurowanie używania szablonu uzasadnienia w procesie planowania budżetu
 1. Wybierz kolejno opcje Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Szablony dokumentów uzasadnienia.
 2. Kliknij przycisk Nowy i przejdź do nowo utworzonego dokumentu programu Microsoft Word.
 3. Nadaj szablonowi nazwę wyświetlaną i opis. Kliknij przycisk OK
 4. Wybierz kolejno opcje Budżetowanie > Ustawienia > Planowanie budżetu > Proces planowania budżetu.
 5. Zaznacz proces, w którym ma być używany szablon uzasadnienia, i kliknij przycisk Edytuj.
 6. W polu Szablon dokumentu uzasadnienia zaznacz odpowiedni szablon i zapisz.
Edytowanie i zapisywanie spersonalizowanych dokumentów uzasadnienia
 1. Utwórz plan budżetu lub otwórz istniejący plan budżetu.
 2. W menu rozwijanym Uzasadnienie wybierz polecenie Utwórz nowe uzasadnienie.
 3. Wypełnij pola szczegółów, a następnie w menu rozwijanym Uzasadnienie wybierz opcję przekazania spersonalizowanego dokumentu.