Konfigurowanie instrumentów bankowych i profilów księgowania dla poręczeń

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

To zadanie tworzy instrument bankowy oraz profil księgowania, który jest potrzebny do przetwarzania poręczenia.

W zadaniu wykorzystano firmę demonstracyjną USMF.

Parametr księgi głównej

 1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
 2. Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
 3. Zaznacz opcję Włączanie poręczenia.
 4. W polu Arkusz transakcji kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
 5. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
 6. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
 7. Kliknij kartę Sekwencje numerów.
  • Zdefiniuj kod sekwencji numeracji odwołań do numeru poręczenia i numeru transakcji poręczenia.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.
 9. Zamknij stronę.

Tworzenie instrumentu bankowego

 1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Instrumenty bankowe.
 2. Kliknij przycisk Nowy.
 3. W polu Grupa instrumentów wprowadź nazwę grupy instrumentów bankowych dla transakcji poręczenia.
 4. Wypełnij pole Opis.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.
 6. Kliknij kartę Typy instrumentu.
 7. Kliknij przycisk Nowy.
 8. W polu Typ instrumentu wprowadź nazwę typu instrumentów bankowych, który jest powiązany z umową instrumentu bankowego.
 9. W polu Opis wpisz wartość.
 10. W polu Grupa instrumentów kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
 11. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
 12. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
 13. W polu Charakter instrumentu wybierz opcję.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.
 15. Zamknij stronę.

Profil księgowania na koncie bankowym

 1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Profil księgowania dokumentów bankowych.
 2. Kliknij przycisk Nowy.
 3. W polu Numer konta/grupy kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
 4. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
 5. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
 6. W polu Konto rozliczeniowe wybierz konto główne do rozliczenia.
 7. W polu Konto opłaty wybierz konto dla transakcji wydatkowych.
 8. W polu Konto marży wybierz konto dla transakcji dotyczących marży.
 9. W polu Konto likwidacji wybierz konto likwidacji dla transakcji poręczenia.
 10. Kliknij przycisk Zapisz.
 11. Zamknij stronę.