Naruszenia zasad inspekcji i sprawy

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tym artykule wyjaśniono, jak są generowane sprawy inspekcji na podstawie naruszeń reguł inspekcji. Znajdują się tu także informacje o różnych sposobach, w jakie zasady inspekcji wykorzystują funkcje zakresu dat wyboru dokumentów.

Jak są generowane sprawy inspekcji

Zasady inspekcji są używane do identyfikowania raportów z wydatków, zamówień zakupu i faktur od dostawcy, które nie są zgodne z regułami firmy zdefiniowanymi i skonfigurowanymi jako reguły inspekcji.

Zasady inspekcji są uruchamiane w trybie wsadowym. Po uruchomieniu zasad inspekcji wszystkie reguły należące do tej zasady są uruchamiane w tym samym czasie.

Każda reguła ocenia zestaw dokumentów. Reguła wybiera dokumenty z wybranego zakresu dat spełniające określone kryteria. Na przykład jedna reguła może wybrać raporty z wydatków, w których uwzględniono posiłki o wartości przekraczającej 50.00. Inna reguła może wybrać faktury od dostawcy, które są płatne na rzecz określonego dostawcy. Dla każdego dokumentu wskazanego w zestawie jest generowane naruszenie. Naruszenie to jest zapisem, że określony dokument, np. faktura nr 12345, jest niezgodny z regułą.

System grupuje razem wiele rekordów naruszenia zasad inspekcji i kojarzy ze sprawami inspekcji. Domyślnie sprawy dla każdej zasady inspekcji są pogrupowane według reguły inspekcji. Można jednak wybrać inne kryteria grupowania na stronie Kryteria grupowania przypadków. Na przykład można pogrupować nagłówki wydatków według identyfikatora projektu i faktury od dostawcy według konta dostawcy. W takim przypadku wszystkie naruszenia nagłówka wydatków, które mają ten sam identyfikator projektu, zostaną pogrupowane w tej samej sprawie, oraz wszystkie faktury od dostawcy, które mają to samo konto dostawcy, zostaną pogrupowane w tej samej sprawie.

Uwaga

W przypadku reguł inspekcji opartych na typie zapytania Duplikat naruszenia nie są pogrupowane według reguły ani według kryteriów określonych na stronie Kryteria grupowania przypadków. Zamiast tego są one pogrupowane według kryteriów, które są wbudowane w regułę inspekcji. Na przykład, jeśli reguła ocenia raporty z wydatków pod kątem zduplikowanych wydatków z tą samą kwotą, numerem handlowca i datą, wszystkie wydatki posiadające te same wartości w tych polach zostaną umieszczone w jednej sprawie. Wszelkie wydatki, które mają różne wartości będą osobnymi sprawami.

Po wygenerowaniu sprawy inspekcji są obsługiwane przy użyciu typowych procesów zarządzania sprawami.

Wybór zakresu dat dokumentu

Po uruchomieniu zasad inspekcji, każda reguła wybiera dokumenty określonego typu z datą należącą do wskazanego zakresu. Zakres wyboru dat dokumentów określa się na stronie Dodatkowe opcje. Wiele dokumentów ma więcej niż jedną skojarzoną datę. Pole daty, które jest używane przez regułę inspekcji określa się na stronie Typ reguły.

Oto inne sposoby wykorzystania wyboru zakresu dat dokumentu przez regułę inspekcji:

  • Zasada używa wersji każdej reguły inspekcji ważnej w ostatnim dniu wyboru zakresu dat dokumentu. Ważność wszystkich reguł można sprawdzić na stronie Zasady inspekcji.
  • Zasady używają węzłów organizacyjnych skojarzonych z zasadą w ostatnim dniu wyboru zakresu dat dokumentu. Na stronie listy Zasady inspekcji widoczne są tylko węzły organizacji, które są już powiązane z zasadami.
  • W przypadku reguł opartych na typie zapytania Wyszukiwanie wg listy zasada ocenia dokumenty pod kątem monitorowanych jednostek, które są aktywne w ostatnim dniu wyboru zakresu dat dokumentu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły inspekcji.