Zasoby adaptacji do przekształcenia cyfrowego z systemem Dynamics 365

Nowoczesne aplikacje biznesowe — udoskonalenia w zakresie integralności i kompletności danych, które umożliwiają szybsze, lepsze decyzje i skuteczniejsze działania. W organizacjach, które adaptują transformację cyfrową jako strategię biznesową, wynikiem jest zróżnicowanie rynku i konkurencyjność. Utworzyliśmy system Dynamics 365, aby spełnić te zmieniające się potrzeby biznesowe.

Dla wielu organizacji wizja przyjęcia przekształcenia cyfrowego jest onieśmielająca. W ostatnich latach użytkownicy zauważyli ogromną poprawę jakości produktów cyfrowych i technologii stylu życia, ale większość firm wprowadza zmiany bardzo powoli. Dlatego zostały utworzone następujące zasoby, które pomogą przeprowadzić przekształcenie cyfrowe w organizacji:

Na przykład w przewodniku adaptacji zawarte są łatwe do zastosowania instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą użytkownika i jego zespół przez najlepszy sposób wdrożenia systemu Dynamics 365 w organizacji. Ten podręcznik skupia się na potrzebie utworzenia kompleksowego planu wdrażania i zarządzania zmianami. Aby zrozumieć, dlaczego zarządzanie zmianami ma krytyczne znaczenie dla sukcesu Twojego cyfrowego przekształcenia Dynamics 365, możesz obejrzeć ten film firmy Prosci.

Pamiętaj, użytkownik nigdy nie zmaga się z tym sam. Istnieje wiele organizacji, które aktualnie uruchamiają technologie Dynamics 365 i można pozostać z nimi w kontakcie dzięki społeczności ekspertów i klientów Microsoft Dynamics.