Omówienie skoroszytu dotyczącego wdrożeń systemu Dynamics 365

Wybierz to łącze, aby pobrać wersję PowerPoint skoroszytu dotyczącego wdrożeń systemu Dynamics 365.

Skoroszyt planowania wdrażania pomoże użytkownikowi w procesie planowania wprowadzenia systemu Dynamics 365.

Przeprowadzi użytkownika przez kolejne etapy zbierania zespołu, definiowania strategii i scenariuszy, oceniania gotowości, tworzenia planu i zaznajamiania pracowników.

Skoroszyt — edytowalny plik programu PowerPoint — umożliwia wyszukanie szablonów, wykresów, kart wyników i innych informacji do dostosowania i użycia podczas opracowywania planu. Ten skoroszyt zawiera również porady i łącza do innych zasobów.

Można na przykład skorzystać z tego edytowalnego slajdu w skoroszycie, aby stworzyć zespół wdrażania.

Szablon identyfikacji zespołu

Jeśli ten skoroszyt jest używany w połączeniu z innymi wskazówkami dotyczącymi planu wdrożenia, uzyskasz dostęp do narzędzi i informacji potrzebnych do rozpoczęcia wprowadzania systemu Dynamics 365 bez żadnych obaw.

Zobacz także