Tworzenie programu mistrzów

Mistrzowie wykazują się nie tylko pasją do swojej pracy, lecz także z ekscytacją przekonują i pomagają współpracownikom w poznaniu bardziej wydajnych rozwiązań. Mistrzowie pomogą zredukować nadwyrężenie zasobów głównego zespołu projektu i przyczynią się do zwiększenia zaangażowania w całej społeczności. Należą do nich:

 • Tworzenie podwalin rosnącego entuzjazmu do wdrażania polepszonych sposobów pracy.
 • Budować krąg wpływu między zespołami.
 • Umożliwiać wprowadzenie nowych metod pracy między zespołami.
 • Określać wyzwania biznesowe i możliwe rozwiązania.
 • Przekazywać opinie zespołowi projektu i sponsorom.

Wybierz to łącze, aby pobrać wersję PDF przewodnika mistrzów systemu Dynamics 365.

Dlaczego mistrzowie są ważni?

Szkolenia ze współpracownikami są najbardziej efektywnymi i najczęściej wykorzystywanymi metodami.

Metody nauczania i ich skuteczność

Mistrzowie przekonają i pomogą przeszkolić swoje zespoły pod kątem nowych sposobów pracy. Tworzą świadomość, zrozumienie i zaangażowanie w całej społeczności. Wykorzystaj mistrzów do:

 • Przekonania do systemu Dynamics 365 i jego wartości w różnych zespołach.
 • Ułatwienia osobom należącym do zespołu, jakie będą czerpać z tego korzyści.
 • Budowania świadomości o systemie Dynamics 365 dzięki nieformalnym kanałom komunikacji.

Sposób motywowania mistrzów

Co mówią mistrzowie

 • „Jestem użytkownikiem zaawansowanym. Staram się ciągle pracować nad tym, by inni też dołączyli. Chodzi o dzielenie się pomysłami.”

 • „Jest to kwestia znalezienia zmotywowanych osób. Traktuję to jak szansę. Moja praca polega także na zachęceniu społeczności i dzieleniu się wiedzą.”

Tworzenie trwałej społeczności mistrzów

Mistrzowie ułatwiają tworzenie, rozrost i utrzymanie wdrożenia systemu Dynamics 365 za pomocą zachęcania i niesienia pomocy współpracownikom z nowymi rozwiązaniami. Wyznaczeni mistrzowie:

 • Powinni być formalnie przeszkoleni w celu zwiększenia zakresu ich wiedzy.
 • Powinni być zachęcani i upoważnieni do oferowania porad, uczenia i szkolenia swoich współpracowników.
 • Potrzebują stałego pozytywnego potwierdzenia wpływu ich wysiłków.
 • Wymagają jasnego planu do wykonania.

5 kroków do utworzenia społeczności mistrzów

 1. Ustanowienie kontekstu.
 2. Zaprojektowanie i wprowadzenie społeczności mistrzów do celów organizacyjnych i wizji rozwiązania Dynamics 365.
 3. Identyfikacja mistrzów i zbudowanie zaangażowania.
 4. Tworzenie planu z mistrzami.
 5. Wykonanie i iteracja.

Jak mistrzowie wpisują się w ogólne planowanie uruchomienia

Plan rozwoju zaangażowania mistrzów w planowaniu uruchomienia

Poniżej przedstawiono zalecane sposoby zorganizowania i opracowania społeczności mistrzów:

 • Określenie kontekstu i zakresu społeczności: co, dlaczego i jak.
 • Projektowanie i wprowadzenie strategii mistrzów do celów organizacyjnych i wizji rozwiązania Dynamics 365 oraz zapewnienie, że obejmuje ona społeczność, która zaangażuje i będzie wspierać mistrzów.
 • Uzyskanie sponsora wśród najważniejszych interesariuszy i kierownictwa.
 • Opracowanie ogólnego planu zapotrzebowania; na przykład liczba mistrzów na biuro, dział, zespół lub piętro.
 • Opracowanie przewodnika zobowiązań mistrza.

Organizacja i rozwój fazy społeczności mistrzów

Spotkaj się z interesariuszami i mistrzami

Poinformuj o celu i strategii społeczności mistrzów jako elementu uruchomienia w całej organizacji. Poinformuj, jak można się z nimi skontaktować i jak pracownicy mogą uczyć się od mistrzów dzięki komunikacji online i offline podczas uruchomienia systemu Dynamics 365.

Zapewnienie mistrzom ulotek z informacjami, które można przedstawić menedżerowi w celu zbudowania zaangażowania. Pamiętaj o nagrodzeniu ich wysiłków: docenieniu pracy, którą mistrzowie wykonują, za pomocą uznania publicznego i nagród.

Faza informowania interesariuszy

Zidentyfikuj mistrzów

Dowiedz się, kim są interesariusze: mistrzowie, osoby wytyczające trendy w organizacji, liderzy zespołów, główni sponsorzy, dział kard (szkolenia i rozwój lub zespoły szkoleniowe). Określ wartość społeczności mistrzów dla organizacji, by zapewnić wsparcie kluczowych interesariuszy. Dojrzalsze społeczności mogą zawrzeć obowiązki mistrza jako część zobowiązań kadrowych w celu uznania wykonywanej przez nich pracy.

Pracuj z tymi interesariuszami w celu opracowania i zatwierdzenia ostatecznego projektu społeczności. Informuj mistrzów o zaangażowaniu i czasie wymaganym do wypełnienia zobowiązań.

Faza identyfikacji mistrzów

Wykonanie planu społeczności mistrzów

Rozmowy z kierownikami i menedżerami działów różnych aspektów biznesowych, by pomóc w znalezieniu liderów, propagatorów technologii i innych.

Skorzystaj z pomocy technicznej systemu Dynamics 365, grupy pomocy lub sieci Yammer, jeśli jest dostępna, aby określić, kto już pomaga nowym użytkownikom systemu Dynamics 365 i czy ma potencjał na stanie się mistrzem.

Faza wykonania społeczności mistrzów

Zaangażowanie mistrzów w uruchomieniu systemu Dynamics 365

Po zakończeniu działań planowania, ten etap dotyczy podjęcia wykonania tego planu!

Nieprzerwanie spotykaj się z mistrzami, by dowiedzieć się, jak pracują i zebrać opinie zwrotne, by dowiedzieć się, jak ich zespoły przystosowują się do nowych metod pracy. W ramach całej organizacji zaleca się, aby zainteresowani pracownicy mogli dowiedzieć się więcej o społeczności mistrzów i dostarczać im wskazówki dotyczące sposobu ich otrzymywania.

Faza uruchamiania na poziomie całej organizacji

Podkreślanie i dzielenie się sukcesem

Budowanie świadomości wśród mistrzów, podkreślanie i dzielenie się sukcesem rozwiązania Dynamics 365 jest częścią ich roli. Upewnij się, że rozumieją, jak dzielenie się sukcesem wspiera ich w dyskusjach z nowymi użytkownikami za pomocą włączenia tego do każdego szkolenia mistrzów.

Mistrzom powinno być udostępniona otwarta przestrzeń, jak grupa Yammer lub Teams, która umożliwi im wzajemny kontakt, by mogli podkreślać te wspólne przykłady i omawiać opinie zwrotne.

Faza podkreślania i dzielenia się sukcesem

Lista kontrolna programu mistrzów

: white_large_square: Znajdź energicznych mistrzów, którzy mogą poświęcić czas i wysiłki.

: white_large_square: Utwórz mistrzom grupę czatów, taką jak Yammer lub Teams, w której mogą udostępniać aktualizacje i sukcesy.

: white_large_square: Zapewnij materiały gotowe do pomocy w ich pracy w grupie z zespołami i poszczególnymi pracownikami (na przykład spotkania podczas przerwy śniadaniowej).

: white_large_square: Zapewnij regularny rytm dyskusji z mistrzami na temat tego, co działa, a co nie.

: white_large_square: Powiadamiaj pracowników o roli mistrzów i gdzie można ich znaleźć; pamiętaj, że nie są oni specjalistami działu pomocy IT, lecz przedstawicielami biznesowymi.

: white_large_square: Dołącz zasoby szkoleniowe systemu Dynamics 365 do własnej wewnętrznej witryny szkoleniowej.

: white_large_square: Utwórz konkurs (taki jak poszukiwanie skarbów lub darmowe upominki) między działami, by zachęcić wszystkich do interakcji z rozwiązaniem Dynamics 365.

Zobacz także