Deweloperzy aplikacji dla usługi Dynamics 365: tu warto zacząć

Dynamics 365 to pakiet inteligentnych aplikacji biznesowych umożliwiających kontaktowanie się z klientami i nawiązywanie z nimi relacji, optymalizowanie operacji, łączenie różnych rodzajów działalności i rozwijanie ich oraz zwiększanie możliwości personelu przez przyciąganie i zatrudnianie największych talentów na rynku.

Deweloperzy i dostawcy ISV mogą używać podstawowej platformy do tworzenia lub rozszerzania aplikacji (w zależności od typu aplikacji). Aby uzyskać informacje dotyczące różnych typów aplikacji biznesowych us‎ługi Dynamics 365, zobacz Co nowego.

Zacznij tutaj, aby znaleźć informacje dotyczące tworzenia i rozszerzania aplikacji usługi Dynamics 365.

Aplikacja usługi Dynamics 365 Zasoby
Business Central - Pomoc dla deweloperów i profesjonalistów IT w zakresie rozwiązania Dynamics 365 Business Central
- Programowanie w języku AL
- Tworzenie aplikacji Connect Apps
Finance and Operations - Tworzenie i dostosowywanie
- Tworzenie interfejsu użytkownika
- Platforma mobilna
- Tworzenie i wydawanie rozwiązań przy użyciu usługi Lifecycle Services
- Programowanie rozwiązań finansowych
Aplikacje zaangażowania klientów w systemie Dynamics 365
(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing,
Dynamics 365 Project Service Automation i powiązanych usługach)

- Aplikacje oparte na modelach — omówienie dla deweloperów
- Publikowanie aplikacji w witrynie AppSource
Retail Zestaw SDK (Software Development Kit) rozwiązania Retail
Talent - Osadzanie usługi Power Apps
- Aplikacja Core HR i usługa Common Data Service

Zobacz także

Microsoft AppSource
Microsoft Power Platform
Common Data Model