Microsoft Dynamics 365 a RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to podstawowe rozporządzenie dotyczące ochrony i poszanowania prawa do prywatności osób fizycznych. Więcej informacji na temat sposobów zapewniania bezpieczeństwa przez Microsoft można znaleźć w Centrum zaufania Microsoft.

Twórcy Microsoft Dynamics 365 dokładają wszelkich starań, by ułatwić klientom spełnienie wymogów RODO. Na tej stronie znajdziesz informacje oraz wiele zasobów, dzięki którym dowiesz się, jak Microsoft Dynamics zapewnia zgodność z RODO oraz jak dostarczamy informacje i narzędzia potrzebne do zdefiniowania i wypełnienia zobowiązań związanych z RODO.

Poniżej wymieniono zagadnienia, na temat których oferujemy dodatkowe informacje:

Oficjalne dokumenty

Poniższe dokumenty zawierają informacje na temat RODO odnoszące się do aplikacji i usług Dynamics 365. Znajdują się w nich również sugestie dotyczące zwiększania możliwości w zakresie ochrony danych oraz traktowania zgodności z RODO jako procesu składającego się z czterech etapów: odkrywania, zarządzania, zapewnienia ochrony i raportowania.

Co oznacza RODO dla Twoich aplikacji biznesowych: analiza IDC

Customer Engagement

Unified Operations

SMB

Produkty lokalne

Analizy

Platforma

Żądania osób, których dotyczą dane

RODO gwarantuje osobom fizycznym (osobom, których dotyczą dane) pewne prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te obejmują prawo do poprawy niedokładnych danych, usuwania danych lub ograniczania ich przetwarzania, otrzymywania swoich danych i żądania przesłania danych innemu administratorowi. Materiały znajdujące się w tej sekcji pomogą klientom korzystającym z Dynamics 365 w odpowiadaniu na żądania osób, których dotyczą dane.

Żądania osób, których dotyczą dane, w Portalu zaufania usług — informacje dotyczące wymagań RODO zobowiązujących administratora (czyli Ciebie) i podmiot przetwarzający (czyli Microsoft) do odpowiadania na żądania osób, których dotyczą dane, oraz opis sposobu, w jaki Microsoft umożliwia Ci spełnienie tych wymagań.

Raport wyszukiwania według stopnia zgodności jest dostępny dla rozwiązań Customer Service, Field Service, Marketing, Project Service Automation i Sales.

Poniższe zasoby mogą ułatwić administratorom i konfiguratorom konfigurację funkcji Wyszukiwanie wg stopnia zgodności:

Zasoby pomagające administratorom i konfiguratorom w konfigurowaniu funkcji Wyszukiwanie wg stopnia zgodności:

Zasoby ułatwiające użytkownikom rozpoczęcie korzystania z funkcji Wyszukiwanie wg stopnia zgodności:

Raport wyszukiwania osób

Raport wyszukiwania osób jest dostępny w rozwiązaniach Finance and Operations, Retail i Talent Core HR.

Menedżer zgodności

Menedżer zgodności to rozwiązanie działające w różnych usługach chmurowych Microsoft, które powstało, aby pomagać organizacjom spełniać złożone wymogi w zakresie zgodności z przepisami, takimi jak RODO. Wykonuje ono ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym, która pokazuje poziom zgodności Twoich działań z przepisami dotyczącymi ochrony danych, gdy używasz usług chmurowych Microsoft. Przedstawia również zalecenia i szczegółowe wytyczne.

Wypróbuj Menedżera zgodności — możesz go pobrać w Portalu zaufania usług. Zobacz stronę pomocy technicznej Menedżera zgodności, aby rozpocząć: Używanie Menedżera zgodności w celu ułatwienia spełniania wymagań związanych z ochroną danych oraz wymogów prawnych podczas korzystania z usług Microsoft w chmurze

Wpisy w blogu poświęconym Menedżerowi zgodności

Oficjalne dokumenty i arkusze danych dotyczące Menedżera zgodności

Filmy dotyczące Menedżera zgodności

Webcasty

Dowiedz się, jak Microsoft pomaga zapewnić zgodność z RODO oraz jak ułatwia klientom korzystającym z Dynamics spełnianie wymagań związanych z RODO.

Wpisy w blogu

Zapoznaj się z informacjami Microsoft na temat RODO i dowiedz się, co jego wprowadzenie oznacza dla naszych klientów oraz dla naszej firmy.

E-booki

Poznaj lepiej firmę Microsoft oraz RODO i dowiedz się, jak sami dbamy o to, by działać zgodnie z RODO.