Często zadawane pytania dotyczące programu

Przejrzyj tę stronę, aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu migracji systemu Dynamics 365.

Pyt.: Czym jest program migracji systemu Dynamics 365?

Odp.: Program migracji systemu Dynamics 365 umożliwia lokalnym klientom upraszczanie i przyspieszanie przeniesienia do chmury dzięki kompleksowej ofercie pomocy technicznej dotyczącej migracji i bezpośredniej pracy z doradcami Microsoft oraz wyspecjalizowanym dostawcom migracji.

Program migracji umożliwia dostęp do wydzielonego zespołu doradców do spraw migracji, bezpłatnych ocen migracji, ofert cenowych, narzędzi i obsługi technicznej migracji dla kwalifikujących się klientów. Obecnie program jest dostępny dla wszystkich klientów systemu Dynamics AX i Dynamics CRM. Obejrzyj filmy wideo opisujące proces migracji klientów dla usług Dynamics AX i Dynamics CRM.

Pyt.: Jak rozpocząć pracę z programem do migracji systemu Dynamics 365?

Odp.: Dowiedz się więcej już dzisiaj na temat programu migracji systemu Dynamics 365 na naszej stronie sieci Web, obejrzyj krótki film wideo, a następnie wypełnij formularz zgłoszenia. Dokonamy przeglądu aplikacji, a doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu kilku dni.

Pyt.: Jaki będzie koszt programu migracji systemu Dynamics 365?

Odp.: Nie ma dodatkowego kosztu dla klientów uczestniczących w samym programie migracji systemu Dynamics 365. Po podjęciu decyzji migracji do chmury mogą pojawić się koszty wdrożenia. Standardowa ocena migracji Microsoft (SMA) jest dostępna bez opłat, co pozwala na rozpoczęcie i zaplanowanie podróży. Skontaktuj się z nami pod adresem ask-dmp@microsoft.com, aby dowiedzieć się więcej o ocenie migracji.

Pyt.: Które regiony geograficzne będą oferować migrację systemu Dynamics 365?

Odp.: Program migracji systemu Dynamics 365 jest udostępniany klientom systemu Dynamics AX i Dynamics CRM globalnie.

Pyt.: Jak program migracji systemu Dynamics 365 działa z partnerami?

Odp.: Wiedza specjalistyczna partnerów to klucz do dostarczenia programu migracji systemu Dynamics 365. Microsoft zdecydowanie zachęca klienta do zaangażowania partnerów w procesie najlepszego wykorzystania oceny.

Pyt.: Czy przeprowadzenie migracji jest konieczne? System lokalny działa prawidłowo, dlaczego mam komplikować sobie pracę?

Odp.: Ponieważ przepisy są aktualizowane, użytkownik może być narażony na zgodność i zagrożenia bezpieczeństwa. Co ważniejsze, klienci, którzy przeprowadzili migrację, korzystają z zalet systemu Dynamics 365. Z ekonomicznego punktu widzenia mogą przenieść się z wersji lokalnej do chmury i uzyskać potencjalne oszczędności dzięki braku konieczności zarządzania serwerami, dużych zespołów informatycznych i wykonywania okresowych aktualizacji. Z perspektywy wydajności system Dynamics 365 oferuje współczesną platformę sieci Web i umożliwia integrację z pakietem Microsoft 365, Microsoft Azure i Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate i Power BI). Migrowanie do systemu Dynamics 365 pozwala na rozwój elastyczności i skalowalności, dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz poprawę bezpieczeństwa, prywatności i niezawodności, równocześnie zapewniając, że zawsze będzie dostępna najnowsza wersja oprogramowania.

Pyt.: Kiedy kończy się świadczenie pomocy technicznej systemu Dynamics AX i Dynamics CRM?

Odp.: Daty końca pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu — zobacz szczegóły dotyczące cykli życia produktów Dynamics AX i Dynamics CRM. Po dacie zakończenia świadczenia pomocy technicznej nie będą dostępne żadne dodatkowe poprawki ani aktualizacje zabezpieczeń.

Pyt.: Czy zakończenie pomocy technicznej nie jest tylko wymówką, aby sprzedać klientom coś nowego?

Odp.: Kontynuacja obsługi wielu wersji oprogramowania na rynku oznacza ponoszenie kosztów, a nowsze wersje zawierają bardziej zaawansowane wbudowane funkcje. Po 10 latach zaleca się, aby oprócz wykonywania zwykłych aktualizacji zabezpieczeń klienci mogli przechodzić do bieżących wersji w celu uzyskania najbardziej zaawansowanych korzyści dotyczących zabezpieczeń oraz kosztów/wydajności.

Pyt.: Czym jest standardowa ocena migracji Microsoft (SMA)? Czy bezpłatna ocena chmury jest ukrytym zobowiązaniem do zakupu?

Odp.: Ocena to pierwszy krok podróży w chmurze, który pomoże w dopasowaniu celów biznesowych do propozycji wartości platformy Dynamics 365 i zdefiniuje proces uaktualniania, budżet i oś czasu.

Nie ma żadnych opłat ani zobowiązań związanych z naszą standardową oceną migracji Microsoft. Microsoft zdaje sobie sprawę, że migracja jest trudna i chce pomóc naszym istniejącym lojalnym klientom w tej podróży, oferując szybkie rozpoczęcie procesu. Po zakończeniu oceny użytkownik podejmuje decyzję o wykonaniu migracji, kontynuowaniu bardziej szczegółowej analizy lub poczekaniu, aż będzie gotowy.

Pyt.: Po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej systemu AX i bez nowych uaktualnień wersji, dlaczego mam kontynuować płacenie za plan rozwoju?

Odp.: Plan rozszerzenia gotowości do pracy (BREP) jest bardzo istotny dla ciągłego sukcesu podczas planowania przyszłości ERP. Aktualizacje krytyczne będą pomocne w ochronie inwestycji do końca przedłużonego okresu pomocy technicznej. Są to aktualizacje zabezpieczeń, podatkowe i przepisów prawnych, które umożliwiają zachowanie zgodności i bezpieczeństwa organizacji. Ponadto klienci uzyskują dostęp do tysięcy godzin szkolenia w trybie online i pomocy technicznej.

Mamy kilka ofert, które mogą dodatkowo pomóc w przejściu. Skontaktuj się z osobą kontaktową lub partnerem Microsoft, aby uzyskać informacje dotyczące najnowszych ofert przejścia do chmury.

Nadal masz pytania? Wyślij wiadomość e-mail na adres ask-dmp@microsoft.com.

Zobacz także

Omówienie programu migracji lokalnej
Standardowa ocena migracji
Plan rozwoju zapewniający gotowość do pracy
Przejście z systemu Dynamics AX do systemu Dynamics 365 w chmurze
Porównanie funkcji Dynamics AX z systemem Dynamics 365
Narzędzie do oceny platformy CRM
Wideo: Program migracji systemu Dynamics 365