Co nowego w usłudze Dynamics 365

Ważne

Zapowiedź informacji o wersji usługi Dynamics 365

Interesują Cię nadchodzące i ostatnio wprowadzone możliwości dowolnej z naszych aplikacji biznesowych lub platform?

Zobacz informacje o wersji. Zebraliśmy wszystkie szczegółowe informacje, których możesz używać na potrzeby planowania.

Aplikacje Dynamics 365 w chmurze są udostępniane według różnych harmonogramów. Na tej stronie wymieniono tematy i witryny, w których znajdują się informacje o funkcjach dostępnych w najnowszych wersjach.

Customer Engagement

Platforma Dynamics 365 for Customer Engagement zawiera aplikacje Sales, Customer Service, Marketing, Field Service i Project Service Automation oraz powiązane z nimi usługi.

W poniższych tematach znajduje się zawartość dotycząca wspólnych nowości w tych aplikacjach oraz specyficzne dla poszczególnych funkcji informacje z planu rozwoju.

Business Central

Zawartość dotycząca nowości w rozwiązaniu Business Central jest dostarczana za pośrednictwem strony informacji o wersji usługi Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w rozwiązaniu Dynamics 365 Business Central.

Możesz także obejrzeć blog poświęcony rozwiązaniu Business Central, aby zapoznać się z zapowiedziami nowych funkcji.

Finance and Operations

Zawartość dotycząca nowości w rozwiązaniu Finance and Operations jest dostępna w informacjach o wersji usługi Dynamics 365, ale jest także dostarczana w postaci osobnego tematu dotyczącego każdego wydania.

Retail

Zawartość dotycząca nowości w rozwiązaniu Retail jest dostarczana za pośrednictwem informacji o wersji usługi Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nowości i zmiany w rozwiązaniu Dynamics 365 for Retail.

Talent

Zawartość dotycząca nowości w rozwiązaniu Talent jest dostarczana za pośrednictwem informacji o wersji usługi Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nowości i zmiany w rozwiązaniu Dynamics 365 for Talent.