Zasoby ludzkie — strona główna

Uwaga

Data wprowadzenia — listopad 2020:

  • Nazwa rozwiązania Common Data Service została zmieniona na Microsoft Dataverse. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Blog Power Automate.
  • Zaktualizowano część terminologii dotyczącej Microsoft Dataverse. Na przykład jednostka to teraz tabela, a pole to teraz kolumna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacje terminologii.

Ten temat zostanie wkrótce zaktualizowany, aby uwzględniał najnowszą terminologię.

Dynamics 365 Human Resources oferuje szczegółowe informacje na temat pracowników, które należy utworzyć w wielu obszarach, w tym:

  • Kompensacja
  • Świadczenia
  • Urlopy i nieobecności
  • Zgodność z przepisami
  • Integracja listy płac
  • Informacje zwrotne o wydajności
  • Szkolenie i certyfikacja
  • Programy do samoobsługi

Human Resources łączy dane osób z danymi operacyjnymi, aby ułatwić Optymalizowanie kosztów siły roboczej i opiekę nad pracownikami.

Co nowego

Nowości i zmiany w rozwiązaniu Human Resources

Przewodnik administratora

Podręcznik dewelopera

Przewodnik użytkownika

Dodatkowe zasoby

Kursy eLearning

W przypadku kursów i szkoleń w trybie online, sprawdź dodatek Dynamics 365 Human Resources w Microsoft Learn.

Filmy

Obejrzyj filmy instruktażowe w kanale YouTube rozwiązania Microsoft Dynamics 365.