Wyświetlanie analiz urlopów i nieobecności

Moduł Dynamics 365 Human Resources udostępnia funkcje analityczne pokazujące trendy urlopów i nieobecności w organizacji.

Wyświetlanie analiz urlopów i nieobecności

  1. W obszarze roboczym Urlopy i nieobecności wybierz kartę Analiza.

  2. Na kartach u dołu wybierz jeden z następujących widoków:

    • Omówienie urlopów i nieobecności — wyświetlanie wartości procentowych rejestracji na plany urlopów i wskaźników wykorzystania planów urlopów, miesięcznych naliczeń i sald oraz sald czasu wolnego z podziałem na menedżerów.

    • Analiza bieżącego salda — wyświetlanie szczegółowych informacji o saldach urlopów i naliczeniach.

    • Analiza trendów sald — wyświetlenie trendów sald urlopów z podziałem na miesiące i lata oraz wyświetlenie trendów za ostatnie 12 miesięcy.

Informacje dodatkowe