Dodaj dokumenty do projektu (Project Service)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Organizuj dokumenty związane z projektem dodając je do projektu.

  1. Przejdź do Project Service > Projekty.

  2. Kliknij projekt, nad którym chcesz pracować.

  3. Na pasku u góry ekranu, wybierz strzałkę w dół obok nazwy projektu, a następnie kliknij Dokumenty.

  4. Wprowadź nazwę dokumentu w Nazwa, a następnie skopiuj adres URL z lokalizacji SharePoint dokumentu do Lokalizacja dokumentu.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zobacz także

Przewodnik menedżera projektu

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).