Strona główna programowania (Project Service Automation wer. 3.x)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dynamics 365 Project Service Automation 3.x oferuje nowe funkcje, implementację nowych możliwości platformy oraz udoskonalenia istniejących funkcji w różnych obszarach. Poniższe artykuły zawierają więcej informacji na temat zmian wprowadzonych w najnowszej wersji programu PSA:

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).