Planowanie i śledzenie projektu

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Aplikacja Project Service pomaga organizacjom usługowym identyfikować szanse sprzedaży, składać oferty w przetargach, zawierać umowy, zarządzać zasobami, śledzić czas i wydatki, fakturować klientów oraz realizować projekty terminowo i bez przekraczania budżetu.

Link do pliku PDF, który był wcześniej w tym artykule, został usunięte, a zawartość przeniesiono do następujących artykułów:

Uwaga

Ten artykuł zostanie usunięty w przyszłej aktualizacji dokumentacji.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).