Co to jest Dynamics 365 Project Service Automation?

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 3.x, 2.x i 1.x

Aplikacja Project Service Automation (PSA) pomaga organizacjom w skutecznym śledzeniu, zarządzaniu i świadczenie usług opartych na projekcie, od początkowej sprzedaży aż do fakturowania. Aplikacja umożliwia:

  • Planowanie projektów i tworzenie szacowań i harmonogramów pracy
  • Szacowanie i śledzenie kosztów i przychodów dla projektu
  • Prognozowanie wymagań dotyczących zasobów dla projektów w potoku
  • Śledzenie postępu projektu i poniesionych kosztów
  • Zarządzanie sporządzaniem ofert, kalkulacją cen i rozliczaniem projektów
  • Przypisywanie zasobów i zarządzanie nimi
  • Korzystanie z raportów i interakcyjnych pulpitów nawigacyjnych do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności projektów zakończonych pomyślnie
  • ... i nie tylko

Ponadto, aby pomóc w monitorowaniu i kontroli nad kosztami prac opartych na projekcie, indywidualni konsultanci z łatwością wprowadzają i śledzą czas i wydatki związane z projektem za pośrednictwem telefonu komórkowego lub za pomocą przeglądarki sieci Web.

Nowości w rozwiązaniu PSA

Zespół z przyjemnością informuje o najnowszych aktualizacjach! Poczynając od ulepszeń interfejsu użytkownika, rozwiązywania błędów oraz dodawania istotnych nowych funkcji i możliwości. Wy mówiliście, my słuchaliśmy.

Przejrzyj informacje o wersji z października 2019 r., aby zobaczyć najnowsze ulepszenia i dodatki.

W przygotowaniu

Aby sprawdzić, co zaplanowaliśmy na najbliższą przyszłość, zobacz Dynamics 365: plan 1. wydania w 2020 r..

Uzyskiwanie pomocy na temat aplikacji PSA w wersji 3.x

Szukasz zasobów ułatwiających planowanie wdrożenia? Sprawdź te przewodniki do pobrania.

Przewodnik planowania projektu i śledzenia

Przewodnik po podstawach sporządzania ofert, kalkulacji cen i fakturowania

Rozszerzony przewodnik dotyczący sporządzania ofert, kalkulacji cen i fakturowania

Przewodnik menedżera zasobów

Przewodnik po raportowaniu

Uwagi dla deweloperów

Wskazówki dotyczące wcześniejszych wersji (wersja aplikacji 2.x lub 1.x)

Przewodnik administratora

Przewodnik menedżera zasobów

Przewodnik menedżera projektu

Przewodnik menedżera kont

Czas, koszty i współpraca

Oficjalne dokumenty (wersja aplikacji 2.x lub 1.x)

Uwagi dla deweloperów (aplikacja w wersji 2.x)

Obejrzyj 2-minutowy film z omówieniem

![ProjectService_IntroVideo](../psa/media/project-service-intro-video.png "ProjectService_IntroVideo."

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).