Przewodnik menedżera projektu (Project Service)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Funkcje Project Service w Dynamics 365 for Customer Engagement pomagają w tworzeniu ofert projektów i umów, oraz tworzeniu i zarządzaniu projektami dla klientów po wygraniu umowy. Zapewniają także analizy pomagające Ci upewnić się, że projekty są wykonalne i opłacalne. Projekty można konfigurować dla określonego czasu i materiałów lub na podstawie ceny stałej.

Narzędzia służące do zarządzania projektami pomagają w:

  • Skutecznym szacowaniu pracy

  • Prognozowaniu wymagań dotyczących zasobów dla projektów w potoku

  • Umożliwianiu członkom zespołu współpracy nad projektami i utrzymywaniu aktualnego i dokładnego statusu projektu

  • Identyfikowaniu z wyprzedzeniem i rozwiązywaniu potencjalnych zagrożeń dla powodzenia każdego zaangażowania.

Ten przewodnik zawiera informacje potrzebne do tworzenia i zarządzania projektami:

Wymagania wstępne

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz zakończyć następujące pozycje zanim rozpoczniesz tworzenie projektów:

  • Utwórz szablon godzin pracy. Skonfiguruj kalendarz projektu, który definiuje liczbę godzin pracy w ciągu dnia w harmonogramie i wszystkie dni wolne od pracy.

  • Utwórz cennik. Ustaw koszt i ceny sprzedaży dla ról zasobów w organizacji, a także dla innych kategorii, takich jak wydatki i produkty.

  • Dodaj role zasobów. Zdefiniuj role, aby pomóc ustalić wymagania dotyczące zasobów i koszty projektu.

Zobacz także

Przewodnik po rozwiązaniu Project Service
Przewodnik administratora
Przewodnik menedżera kont
Przewodnik menedżera zasobów
Przewodnik dotyczący czasu, wydatków i współpracy

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).