Przejrzyj wartości rzeczywiste projektu (Project Service)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Przejdź do wartości rzeczywistych projektu i upewnij się, że koszt i nierozliczona sprzedaż dla czasu zostały zarejestrowane dla odpowiedniej sprzedaży i kosztów własnych, oraz że Kontraktujące i Jednostki zasobów zostały prawidłowo zarejestrowane dla wartości rzeczywistych.

Zobacz także

Przewodnik menedżera projektu

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).