Omówienie zarządzania składnikami majątku

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Zarządzanie składnikami majątku to zaawansowany moduł do zarządzania zasobami i zadaniami konserwacyjnymi w Dynamics 365 Supply Chain Management. Moduł Zarządzanie składnikami majątku jest bezproblemowo integrowany z kilkoma modułami w aplikacjach Finance and Operations.

Poniższy obrazek jest ilustracją interfejsów do innych modułów w Finance and Operations.

Omówienie sposobu integracji zarządzania składnikami majątku

Zarządzanie składnikami majątku umożliwia efektywne zarządzanie i wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i serwisowaniem wielu typów urządzeń w firmie, na przykład maszyn, urządzeń produkcyjnych i pojazdów. Zarządzanie składnikami majątku wspiera rozwiązania w wielu branżach.