Dokumenty składnika majątku

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tym temacie objaśniono dokumenty w module Zarządzanie składnikami majątku.

W module Zarządzanie składnikami majątku można skonfigurować dokumenty w taki sposób, aby były one automatycznie powiązane na przykład z typami zadań, producentami składników majątku, typami składników majątku lub składnikami majątku. Ta funkcja jest przydatna, kiedy zwalniane są zaktualizowane wersje dokumentów. W takim przypadku wystarczy umieścić zaktualizowany dokument w standardowej lokalizacji, której używasz dla dokumentów Supply Chain Management, i dołączyć dokument do utworzonego rekordu dokumentu składnika majątku. Do zaktualizowanego dokument można następnie uzyskać dostęp z menu Wszystkie składniki majątku, Aktywne składniki majątku, Moje aktywne składniki majątku, Wszystkie zlecenia pracy oraz Aktywne zadania zleceń pracy. Proces dołączania dokumentów do rekordu dokumentu zasobów używa standardowego systemu obsługi dokumentów.

Przykład 1: dokument, który jest powiązany z typem zadania może opisywać procedurę dla tego typu zadania.

Przykład 2: dokument powiązany z kombinacją typu składnika majątku, producenta i modelu może być standardowym podręcznikiem dla wybranego modelu producenta składnika majątku.

Tworzenie relacji dokumentu składnika majątku

  1. Wybierz kolejno Zarządzanie składnikami majątku > Ustawienia > Dokumenty składnika majątku.

  2. Wybierz Nowy, aby utworzyć rekord dokumentu składnika majątku.

  3. W zależności od tego, jak szczegółowa ma być relacja dokumentu, dokonaj odpowiednich selekcji w jednym lub kilku z następujących pól: Typ składnika majątku, Producent, Model, Składnik majątku, Kategoria typy zadania, Typ zadania, Wariant typu zadania oraz Kryterium doboru Opcje, które są dostępne w polach Wariant typu zadania i Kryterium doboru zależą od opcji wybranych w polu Typ zadania.

    Uwaga

    Gdy system wyszukuje dokumenty, które powinny być powiązane ze składnikami majątku lub zleceniem pracy, moduł Zarządzanie składnikami majątku przechodzi przez wszystkie rekordy dokumentu składnika majątku w celu sprawdzenia możliwego dopasowania. W pierwszej kolejności sprawdza zawsze kombinację najbardziej szczegółową. Innymi słowy, moduł Zarządzanie składnikami majątku najpierw sprawdza dopasowanie dla pola Kryterium doboru. Jeśli nie znaleziono dopasowania, sprawdza dopasowanie dla pola Wariant typu zadania. Jeśli nie znaleziono dopasowania, sprawdza dopasowanie dla pola Typ zadania itd. Jak widać w układzie strony Dokumenty składnika majątku to zachowanie oznacza, że aby znaleźć najbardziej konkretną kombinację, moduł Zarządzanie składnikami majątku sprawdza każdy rekord od prawej do lewej pod kątem dopasowania. Kilka dokumentów może być związanych ze składnikiem majątku lub zleceniem pracy. Zależnie od potrzeb można edytować poziom usługi na żądaniu konserwacji lub zleceniu pracy.

  4. Wybierz Załączniki. Zostanie wyświetlona standardowa strona Obsługa dokumentów.

  5. Skonfiguruj dokumenty lub notatki, które powinny być dołączone do rekordu dokumentu składnika majątku. Po dołączeniu dokumentów w polu Załączniki pokazuje się liczba dokumentów powiązanych z rekordem.