Sprawdzanie jakości towarów

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tym temacie wyjaśniono sposób przetwarzania zlecenia kontroli jakości. Zadania z przewodnika można wykonać przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF. Przed rozpoczęciem tej przykładowej procedury należy potwierdzić zamówienia zakupu „000016” i zaksięgować dokument przyjęcia produktu. Spowoduje to automatyczne utworzenie zlecenia kontroli jakości. Kontrole jakości są zazwyczaj wykonywane przez pracownika ds. kontroli jakości.

Wybieranie zlecenia kontroli jakości

 1. W okienku nawigacji otwórz Moduły > Zarządzanie zapasami > Zadania okresowe > Zarządzanie jakością > Zlecenia kontroli jakości.
 2. Przed rozpoczęciem tej procedury wybierz utworzone zlecenie kontroli jakości.

Rejestrowanie wyników testów

 1. Wybierz opcję Wyniki.
 2. Wybierz opcję Edycja.
 3. W polu Liczba wyników wprowadź liczbę.
 4. W polu Wynik wybierz odpowiedni rekord z menu rozwijanego.
 • W tym przykładzie wynik bazuje na wstępnie zdefiniowanym wyniku. Zwyczajowo rejestruje się bardziej szczegółowy wynik inspekcji, na przykład rozmiaru lub innego wymiaru.
 1. Wybierz opcję Zapisz.
 2. Zamknij stronę.

Sprawdź poprawność zlecenia kontroli jakości

 1. Wybierz Potwierdź.
 2. W polu Poprawność sprawdzona przez wybierz użytkownika wykonującego inspekcję z menu rozwijanego.
 3. Kliknij opcję Wybierz.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij stronę.